Ton Idsinga naar Architectuur-instituut

ROTTERDAM, 27 MAART. Ton Idsinga wordt per 1 mei hoofd afdeling Bijzonder Projecten bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Het laatste half jaar was Idsinga directeur van het politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam.

Idsinga (44) was van 1987 tot 1991 hoofd van de Afdeling Bouwkunst van het ministerie van WVC. In die functie begeleidde hij de oprichting van zowel het Nederlands Architectuurinstituut als het Berlage Instituut en het opzetten van de Europese prijsvraag voor jonge architecten.

De afdeling Bijzondere Projecten is belast met activiteitenprogramma's voor specifieke doelgroepen. Hiermee wil het NAi de belangstelling voor architectuur stimuleren.