Ramsj

W.P. Postman, E.A.J. Scheepmaker: Wat van eksters komt, huppelt graag Paperback, Arbeiderspers 1989, van ƒ 34,90 voor ƒ 16,90. De Slegte

J.H. Böse: "Had de mensch met één vrou niet connen leven' Paperback, De Walburg Pers, van ƒ 35,00 voor ƒ 14,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht

Thomas Leeflang: De bioscoop in oorlogstijd Paperback, Arbeiderspers 1990, van ƒ 59,90 voor ƒ 24,50. De Slegte

Michael J. McCauley: Jim Thompson. Sleep with the Devil Gebonden, The Mysterious Press 1991, van ƒ 43,90 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam

Ton Broekhuis: Een wijde blik verruimt het denken Paperback, Viskom 1990, van ƒ 50,00 voor ƒ 19,90. Boekhandel Gobert Walter, Oude Ebbingsestraat 53, Groningen

George F. Kennan: Sketches from a Life Paperback, Pantheon Books 1989, van ƒ 38,70 voor ƒ 11,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam

Ann Hyland: Equus Gebonden, Batsford 1990, van ƒ 96,00 voor ƒ 37,50 (incl. verzendkosten), Index, Leiden 071-128790

Germaine Greer: We hebben je nauwelijks gekend, pappie Paperback, Meulenhoff 1989, van ƒ 34,50 voor ƒ 12,90. De Slegte

Machteld Bouman, Marike Vierstra: Maar wie droomt er te Rotterdam Paperback, Strengholt 1990, van ƒ 35,00 voor ƒ 12,50. Donner Rotterdam.

Sally Fox: The Medieval Woman Paperback, Harper 1991, van ƒ 24,00 voor ƒ 13,90. The English Bookshop Amsterdam, 020-6264230

W.P. Postman, E.A.J. Scheepmaker: Wat van eksters komt, huppelt graag Paperback, Arbeiderspers 1989, van ƒ 34,90 voor ƒ 16,90. De Slegte

Goed gedocumenteerde verzameling spreekwoorden en zegswijzen over plant en dier. Voor ieder spreekwoord is twee bladzijden ingeruimd. De verhaaltjes zijn zo geschreven dat je moeilijk kunt stoppen met lezen. Bovendien is het boek verluchtigd met tekeningen van Peter Vos. En dan ook nog een uitgebreide bibliografie. Kortom, een boek om voor naar de winkel te hollen.

J.H. Böse: "Had de mensch met één vrou niet connen leven' Paperback, De Walburg Pers, van ƒ 35,00 voor ƒ 14,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht

Met fraaie pentekeningen en schilderijen geïllusteerde studie over prostitutie in de literatuur van de 17de eeuw. Aan de hand van citaten uit o.a. romans, kluchten en liedboeken geeft Böse - die zich bijna 40 jaar lang met dit onderwerp bezighield - een overzicht van alle aspecten van prostitie. Besluit met uitgebreide bibliografie.

Thomas Leeflang: De bioscoop in oorlogstijd Paperback, Arbeiderspers 1990, van ƒ 59,90 voor ƒ 24,50. De Slegte

Zelden kwamen er zoveel bezoekers naar de bioscoop als tijdens W.O. II. In 1943 werden in Nederland niet minder dan 55,4 miljoen kaartjes verkocht - grofweg vier keer zoveel als tegenwoordig. Toch werden al die films voorafgegaan door propaganda en stonden de bioscopen onder strikt toezicht van de nazi's. Op de schrijfstijl valt veel aan te merken, maar Leeflang verrichtte met deze studie pionierswerk. De bijlagen beslaan bijna honderd pagina's.

Michael J. McCauley: Jim Thompson. Sleep with the Devil Gebonden, The Mysterious Press 1991, van ƒ 43,90 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam

Biografie van Amerikaan Jim Thompson, die in de jaren vijftig en zestig 29 hard boiled thrillers schreef. Die boeken waren doorgaans direct uitverkocht en opmerkelijk genoeg ook in Frankrijk buitengewoon populair. "Sleep with the devil' was de werktitel van zijn beroemdste boek: The Killer Inside Me. McCauley geeft in zijn biografie uitgebreide samenvattingen van de plots.

Ton Broekhuis: Een wijde blik verruimt het denken Paperback, Viskom 1990, van ƒ 50,00 voor ƒ 19,90. Boekhandel Gobert Walter, Oude Ebbingsestraat 53, Groningen

Fraai fotoboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de Groninger Autobus Onderneming (GADO). De foto's, merendeels in z/w, zijn gemaakt in Groningen en delen van Drenthe en Friesland en het moet heel rustgevend zijn daar als buschauffeur te rijden: eindeloze vergezichten op velden en akkerland.

George F. Kennan: Sketches from a Life Paperback, Pantheon Books 1989, van ƒ 38,70 voor ƒ 11,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam

Een summiere selectie uit Kennans eerder gepubliceerde memoires, aangevuld met een bonte verzameling notities, gedichten en politiek-filosofische verhandelingen. Kennan is de nestor van de Amerikaanse Sovjet-diplomatie en bedenker van de "containment'-politiek. Zijn schrijfstijl wordt geroemd.

Ann Hyland: Equus Gebonden, Batsford 1990, van ƒ 96,00 voor ƒ 37,50 (incl. verzendkosten), Index, Leiden 071-128790

Uitgebreide en degelijke studie over het paard in de Romeinse oudheid. Volgens Hyland speelde dit dier een vitale rol in zowel het Romeinse leger als in de economie. Over o.a. het fokken van paarden, het paard in het circus, paardenrennen en het paard in het dagelijks leven. Eerste studie over dit onderwerp. Met tekeningen en z/w-foto's.

Germaine Greer: We hebben je nauwelijks gekend, pappie Paperback, Meulenhoff 1989, van ƒ 34,50 voor ƒ 12,90. De Slegte

Greer op zoek naar sporen van haar overleden vader. Pas na de halve wereld te hebben afgereisd, komt ze er achter dat hij niet Reg Greer heette, maar Eric Greeney, een scharrelaar met weinig opleiding die zijn dochter nooit de waardering gaf waarnaar zij verlangde. Anja Meulenbelt noemde deze ontknoping in NRCHdb een anticlimax en dat geldt zeker ook voor de boektitel.

Machteld Bouman, Marike Vierstra: Maar wie droomt er te Rotterdam Paperback, Strengholt 1990, van ƒ 35,00 voor ƒ 12,50. Donner Rotterdam.

Ook in Rotterdam hebben schrijvers gewoond en daar zijn ze best trots op. Vandaar de ondertitel: "650 jaar literair leven aan de Maas'. Veel relatief onbekende namen, maar ook Erasmus, Hugo de Groot en Jacob Campo Weyerman. Korte hoofdstukken die ingaan op allerlei literaire polemieken en anekdotes. Soms hebben de bewierookte auteurs slechts eventjes in de Maasstad gewoond. Eindigt bij Jules Deelder.

Sally Fox: The Medieval Woman Paperback, Harper 1991, van ƒ 24,00 voor ƒ 13,90. The English Bookshop Amsterdam, 020-6264230

Ruim dertig gebundelde ansichtkaarten in kleur van vrouwen uit de periode 1200 tot 1550. De afbeeldingen komen uit Middeleeuwse manu-scripten. Adellijke dames achter het weefgetouw, maar ook boerinnen. Gekkigheidje dus.

    • Ewoud Sanders