OORLOG

Welkom in de hel. Oorlogsverhalen uit Sarajevo en Bosnië door Dirk Draulans 210 blz., Roularta Books (België) 1993, f 37,50 ISBN 90 5466 060 0

Eigenlijk had Dirk Draulans, redacteur van het Vlaamse weekblad Knack, niet zo'n zin in ex-Joegoslavië: te weinig exotisch, naar zijn smaak. Zoals vaker, kwam uit afkeer iets moois voort: twee fraaie reportages, uit Sarajevo en West-Bosnië, in één boekje gebundeld.

Draulans is een verslaggever van het romantische type. Niet alleen maakt hij ons deelgenoot van de indruk die ontmoetingen met vrouwen op hem maken, maar ook stelt hij zichzelf ongegeneerd als middelpunt in zijn verslag: hoe hij besloot de tocht naar het belegerde X te wagen, hoe hij onderweg al of niet werd beschoten. Deze subjectiviteit werkt wonderwel bij de beschrijving van een oorlog vol ongerijmdheden.

De enige kritiek die je op het boekje kan hebben is dat de heftig beleden afkeer van de Serviërs omgekeerd evenredig is aan het aantal ervaringen dat de verslaggever met deze oorlogspartij heeft. Onduidelijk blijft ook waarop de als fictie vormgegeven schets van een Servische sluipschutter in Sarajevo nu eigenlijk berust.

Maar aangezien ook de moslim- en de Kroatische partij op Draulans' scherpzinnige veroordeling kunnen rekenen, valt ook dit ene bezwaar in het niet bij de kwaliteit van deze reportages. En er is nauwelijks een journalist in ex-Joegoslavië denkbaar, die zich niet zou aansluiten bij de kernachtige conclusie van de Vlaming: ""Klootzakken zijn het. Allemaal. Want behalve de Rambo's met hun wapens, en de politici op zoek naar persoonlijke macht, had niemand die oorlog gewild'.

    • Raymond van den Boogaard