Nieuw bestand overeengekomen voor Bosnië

BELGRADO, 27 MAART. De legerleiding van de Bosnische Serviërs heeft gisteren ingestemd met een wapenstilstand in heel Bosnië-Herzegovina, die zondagmiddag om twaalf uur moet ingaan.

Dit hebben de bevelhebber van de VN-vredesmacht in voormalig Joegoslavië, generaal Lars-Erik Wahlgren, en de Servische generaal Ratko Mladic meegedeeld na besprekingen in Belgrado.

Mladic ging er ook mee akkoord dat vanochtend om 8 uur een hulpkonvooi van de Verenigde Naties naar de belegerde moslim-enclave Srebrenica in het oosten van Bosnië-Herzegovina vertrok. Het konvooi, dat vastzat in Mali Zvornik aan de Bosnisch-Servische grens, neemt op de terugweg burgers mee die uit Srebrenica willen vertrekken.

Generaal Wahlgren deelde voorts mee dat de commandanten van de Bosnische Serviërs, het Kroatische leger en het Bosnische regeringsleger elkaar op 6 april op het vliegveld van Sarajevo ontmoeten om te onderhandelen over beëindiging van de oorlog. Wahlgren en de Franse generaal Philippe Morillon, bevelhebber van de vredestroepen in Bosnië-Herzegovina, voerden gisteren besprekingen met de Servische generaal Mladic, nadat de Servische president Slobodan Milosevic een dag eerder beloofd had zich in te zetten voor een wapenstilstand.

Morillon zei gisteren garanties te hebben gekregen van moslim- en Kroatische leiders in Bosnië dat ook hun troepen het bestand in acht zullen nemen. Er zijn in de elf maanden durende burgeroorlog in Bosnië talloze bestanden geweest, maar geen heeft standgehouden.

De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, gaf intussen geen krimp en zei niet akkoord te gaan met de verdeling van Bosnië-Herzegovina in tien provincies, zoals het plan van de VN-onderhandelaars Vance en Owen voorstelt. “Het zal lang duren voordat wij elkaar weer zien aan de onderhandelingstafel”, aldus de leider van de Bosnische Serviërs voor radio-Belgrado.

De leider van de Bosnische moslims, Alija Izetbegovic, heeft wel ingestemd met het vredesplan van Vance en Owen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië bepleiten scherpere sancties als de Bosnische Serviërs het vredesplan niet ondertekenen. Ook de Europese Gemeenschap heeft daar gisteren mee gedreigd.

De Bosnische Serviërs hebben aankondigd te schieten op vliegtuigen die hulppakketten afwerpen boven Bosnië als Duitse vliegtuigen daaraan deelnemen. Een crisisstaf in Duitsland, waarin ook vertegenwoordigers van de VN, VS en Frankrijk deelnemen, bespreekt of en hoe de luchtbrug naar Bosnië kan worden voortgezet. (Reuter, AP)