Lotus

Diezelfde nacht. Het regent met tussenpozen en na elke tussenpoos regent het een tikje harder. Daar zit systeem in.

Op het hoogste deel van de uiterwaard, waar de steenfabriek heeft gestaan, ontmoeten we de eerste rugstreeppad.

Dit model verschilt aanzienlijk van het gewone. Het is vooral veel fleuriger. De ogen prachtig groen, de dunne rugstreep geel en de rest van het koetswerk een combinatie daarvan, gelig groen, groenig geel.

Ook de rugstreeppad is behept met wratten. Ze zijn zelfs groter dan die van de gewone pad, maar vertonen minder reliëf. Dit maakt hem gladder - prettiger om aan te pakken. Bovendien voelt hij een stuk slanker.

Bijzondere aandacht verdient de plaatsing van de poten. Niet zozeer onder, eerder áán het lijf, op de uithoeken. Ze zijn in feite korter dan die van de gewone pad, maar maken een beniger indruk. Dit uitgekiende ontwerp stelt hem in staat om vaart te maken. De rugstreep hopt en hobbelt niet, hij loopt, hij rent, hij is mobiel. Hij verwijdert zich in een ommezien van andere rugstreeppadden en dat zou hem hinderen bij het kweken van nageslacht, ware het niet dat hij over een oorverdovend stemgeluid beschikt om ze weer bij zich te roepen. Ook daar zit systeem in.

Gezien? Dan zetten we hem terug in het zand. Het beestje drukt zich op en ja, daar gaat hij hoor. De Lotus onder de padden.

    • Koos van Zomeren