LOE DE JONG

In het Boekenbijvoegsel van 13 maart jl. besprak Gerard Mulder de net verschenen "Herinneringen, deel I' van dr. L. de Jong waarbij hij nogal uitvoerig stilstaat bij een incident dat zich op 14 mei 1940 afspeelde. Centraal staat de vraag op welke wijze De Jong aan de taxi kwam die hem en een deel van zijn familie naar Velzen bracht. De schrijver van het boek kon zich daaromtrent niets meer herinneren.

In het boek laat de schrijver nu meer dan veertig jaar geleden mevrouw Grishaver aan het woord die de dochter blijkt te zijn van de joodse buurman welke de bewuste taxi had besteld om eveneens te vluchten. De Jong laat haar zeggen dat er een woordenwisseling plaats vond tussen hem en de heer Grishaver die eindigde met het begrip van Grishavers kant voor het feit dat het leven van de heer De Jong meer in gevaar zou zijn dan het zijne, en ten slotte de taxi aan hem overliet.

Welnu, mevrouw Grishaver is mijn moeder. Volgens mijn moeder verliep dit incident echter geheel anders dan de heer De Jong in zijn boek haar laat zeggen. Volgen haar is de heer de Jong namelijk in de taxi gestapt die de Grishavers met moeite hadden besteld en stond die onder geen beding meer af.

Aangezien mijn moeder een jaar geleden is overleden, voel ik mij genoodzaakt dit aan de lezers mede te delen.

    • Esther Maas