Kabinet volgt voorstel Kok bezuinigingen

DEN HAAG, 27 MAART. Het kabinet wil, conform het voorstel van minister Kok (financiën), volgend jaar 7,5 miljard bezuinigen. Voor vier miljard worden blijvende maatregelen genomen, voor de rest tijdelijke.

Hoe moet worden bezuinigd wil het kabinet de komende weken beslissen. Dit zei premier Lubbers gisteravond na afloop van de ministerraad. De PvdA is het eens met de omvang van de bezuinigingen, het CDA zet vraagtekens. Financieel woordvoerder in de Tweede Kamer G. Terpstra vindt dat de begroting “zo degelijk mogelijk” moet zijn. Met een definitieve reactie wacht het CDA echter tot het kabinet met concrete voorstellen komt.

Lubbers onderstreepte dat de Kaderbrief, die Kok deze week naar het kabinet stuurde, niet alleen de contouren voor 1994 schetst maar ook die van 1995/1998. Zowel wat betreft de ombuigingen als wat betreft nieuwe overheidsinvesteringen reiken de plannen voorbij 1994.

Volgens Lubbers beseffen de leden van het kabinet dat minister Kok in 1994 niet méér structureel kan bezuinigen dan vier miljard gulden. “Kok heeft geen andere keus”, aldus Lubbers.

De ministerraad stemde ook in met het plan van Kok om in 1994 de opbrengst van de verkoop van PTT-staatsaandelen, circa 3,5 miljard, te gebruiken voor verlaging van het financieringstekort. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wilde - met steun van CDA en VVD - dat geld besteden voor verbetering van de infrastructuur, maar trok binnen het kabinet aan het kortste eind. Na 1994 moet het geld wèl voor infrastructurele investeringen worden gebruikt.

Het besluit Kok te volgen betekent dat de afspraak in het regeerakkoord om het overheidstekort terug te dringen, niet wordt nageleefd. Daarvoor zou een ombuiging van negen miljard noodzakelijk zijn. De CDA-fractie heeft tot dusver bepleit vast te houden aan het regeerakkoord. Lubbers liet echter weten dat het kabinet volgend jaar meer zal bezuinigen dan volgens de norm van een CDA-commissie onder leiding van oud-premier Zijlstra nodig is. Die commissie pleitte voor een nulgroei van het volume van de rijksuitgaven.

De ministerraad heeft nog niet gesproken over het plan van Kok om de koopkracht van lage en hoge inkomens volgend jaar evenveel te laten dalen. Kok noemde als idee de belastingvrije som in de loon- en inkomenstenbelasting, waarvan hoge inkomens extra profijt trekken, te vervangen door een heffingskorting, waarvan het voordeel voor iedereen gelijk is. Het plan voor een heffingskorting werd vorig jaar geopperd door minister De Vries (sociale zaken), maar stuitte toen op fel verzet van zijn eigen partij, het CDA.