Grafiek: Dit jaar zullen in Nederland zo'n 81.000 ...

Grafiek: Dit jaar zullen in Nederland zo'n 81.000 woningen worden gebouwd.

Vergeleken met andere landen wordt in Nederland veel gebouwd: 53 woningen per 10.000 inwoners. Oostenrijk bouwt dit jaar relatief meer woningen dan Nederland: 54 stuks per 10.000 inwoners. Denemarken metselt de minste nieuwe huizen: 31 per 10.000. Dit blijkt uit cijfers verzameld door Euroconstruct. Behalve met nieuwbouw zijn aannemers ook bezig met renovatie en het afbreken van oude huizen. Vorig jaar werden in Nederland ruim 11.500 huizen gesloopt. Omdat in 1992 zo'n 85.000 nieuwe huizen zijn opgeleverd is de woningvoorraad vorig jaar gestegen met 73.500.

Een van de redenen dat in Nederland veel gebouwd wordt, is dat in Nederland relatief weinig huizen staan. Wonen in Denemarken gemiddeld 2,1 mensen onder één dak, in Nederland ligt dit cijfer zo'n 20 procent hoger, op 2,5 inwoners per woning.

Begin maart heeft het kabinet plannen goedgekeurd om in twaalf jaar 645.000 nieuwe woningen te bouwen. Per jaar komt dit neer op 53.750 nieuwe woningen. Het kabinet denkt met het bouwen van 645.000 woningen de doelstelling van een woningtekort van minder dan twee procent te halen. Volgens de plannen van staatssecretaris Heerma moet 70 procent van de nieuwe woningen bestaan uit duurdere huur- en koopwoningen, daar is namelijk de meeste vraag naar.

    • Niek den Tex