Eventueel importbeperking; EG onderzoekt invoer Russisch aluminium

BRUSSEL, 27 MAART. De Europese Commissie gaat een onderzoek instellen naar het marktverstorende effect van de invoer van aluminium uit Rusland en andere Oosteuropese landen. De procedure kan leiden tot het treffen van de maatregelen om de import aan banden te leggen.

Een woordvoerder van de Commissie heeft dat gistermiddag in Brussel meegedeeld. De aankondiging komt op een moment dat de ministers van buitenlandse zaken van Denemarken, Groot-Brittannië en België in Moskou zijn om te praten over uitbreiding van de handelsrelatie tussen Rusland en de EG. EG-commissaris Van den Broek, die zich in het gezelschap van de EG-trojka bevindt, zei deze week nog dat Brussel op den duur zelfs denkt aan het aangaan van een vrijhandelsverdrag met Rusland. Met die verklaring wilde de Commissie een “belangrijk politiek signaal” afgeven dat de EG het hervormingsproces van de in moeilijkheden verkerende president Jeltsin ondersteunt.

De beslissing van EG-commissaris Brittan - belast met de buitenlandse economische betrekkingen van de gemeenschap - om onderzoek te doen naar de invoer van Oosteuropees aluminium, is een antwoord op een klacht die de Europese aluminium-industrie in december al bij de Commissie op tafel heeft gelegd. Grote bedrijven als het Franse Pechiney en ook Hoogovens in Nederland stellen dat zij grote schade ondervinden van de sterk toegenomen invoer tegen lage prijzen.

Bij de gewraakte import gaat het vooral om Rusland, dat afgelopen jaar meer dan 1 miljoen ton aluminium op de Westeuropese markt verkocht. Het aandeel van het Russische aluminium in de totale EG-consumptie is gestegen van gemiddeld 6 procent in de jaren tachtig tot ongeveer 30 procent op dit moment. Dat komt neer op 40 à 50 procent van de EG-produktie. Die toestroom heeft geleid tot een forse prijsdaling, van zo'n 1.800 dollar per ton begin jaren negentig tot 1.200 dollar per ton. Het gevolg is dat alle EG-producenten in de rode cijfers zijn terecht gekomen. De prijsval van aluminium is de belangrijkste reden voor het verlies dat Hoogovens afgelopen jaar moest incasseren. Bij Hoogovens-dochter Aldel werken ongeveer 700 mensen.

Bij het onderzoek dat de Commissie nu gaat verrichten, worden allerlei cijfers verzameld en krijgen betrokkenen en belanghebbende de kans om informatie te overleggen. De woordvoerder van de Commissie zei dat het onderzoek snel kan zijn afgerond, omdat er relatief weinig producenten van aluminium in de EG zijn.

Volgens de regels van de internationale handelsorganisatie Gatt kan de EG actie ondernemen om de invoer te beperken als sprake is van verkoop tegen dumpprijzen of als blijkt dat de betrokken leveranciers worden gesubsidieerd door hun overheid. Maar maatregelen zijn eventueel ook toegestaan als een forse toeneming van de handelsstroom leidt tot “ernstige marktverstoringen”, los van de vraag of er sprake is van dumping of van concurrentievervalsende subsidies.

De Commissie gaat nu dat laatste onderzoeken: is er sprake van een ernstige marktverstoring? Ook de industrie zelf heeft haar klacht daar op gebaseerd. Waarnemers verwachten dat de Commissie na afloop van het onderzoek zal proberen om in onderhandelingen met de Russen tot "vrijwillige' afspraken te komen over beperking van hun uitvoer. “Amerikanen pakken zoiets keihard aan. De EG speelt het nooit zo hard”, aldus een zegsman uit de industrie.

    • Wim Brummelman