Dales kort op subsidie Centrumdemocraten na misbruik van regels

DEN HAAG, 27 MAART. De Centrumdemocraten (CD) krijgen minder subsidie van minister Dales (binnenlandse zaken). De minister heeft daartoe besloten omdat stichtingen die zijn gelieerd aan de CD van het Tweede-Kamerlid Janmaat misbruik hebben gemaakt van subsidieregels. De CD is tegen de beslissing van de minister in beroep gegaan bij de Raad van State.

Politieke partijen worden niet rechtstreeks gesubsidieerd. Zij kunnen wel subsidie krijgen voor bijzondere activiteiten, zoals onderzoek, scholing en politieke vorming. Voor deze activiteiten heeft de CD aparte stichtingen in het leven geroepen. Sinds 1982 kreeg de partij op deze manier ongeveer 700.000 gulden binnen.

Als “zeer evident” sprake is van oneigenlijk gebruik van subsidiegeld, grijpt Binnenlandse Zaken in. Omdat de uitgaven van verschillende stichtingen niet in overeenstemming met de regels zijn, heeft minister Dales besloten de voorschotten voor drie stichtingen met twintig procent te korten. Het gaat om de Thomas Hobbes-stichting, de Karel de Grote-stichting en de Stichting Politieke Kadervorming. De CD moet na een gerechtelijke uitspraak 65.000 gulden betalen aan Binnenlandse Zaken die het ministerie had teruggeëist van de Stichting Wetenschappelijke Onderbouwing Centrum-Democratische Ideologie. Deze stichting geeft onder meer het partijblad uit.

De door Janmaat opgerichte Karel de Grote-stichting maakte de afgelopen jaren enkele tienduizenden guldens subsidiegeld over naar de Bulgaarse Nationale radicale Partij, die zich richt tegen de Turkse minderheid in Bulgarije. Een van de stichtingen spendeerde in één jaar 18.000 gulden aan cassettebandjes. Volgens Janmaat waren die nodig voor het opnemen van openbare debatten. De bandjes werden onder meer opgestuurd naar leden van de CD. Het CD-Kamerlid meent dat deze activiteit onder politieke kadervorming valt.