CDA-voorzitter wil bijzondere en openbare school niet in stichting

DEN HAAG, 27 MAART. CDA-partijvoorzitter W. van Velzen heeft ernstige bedenkingen tegen de plannen van de Brabantse gemeente Uden om het bijzonder en openbaar voortgezet onderwijs onder te brengen in één "samenwerkingsstichting'.

Van Velzen vreest dat zo'n samenwerking de herkenbaarheid van de diverse onderwijssoorten zal aantasten en op gespannen voet staat met de verantwoordelijkheid van de gemeente voor openbaar onderwijs. Hij zei dat gisteren in een reactie op de instemming van de Udense gemeenteraad donderdag met de plannen, ontwikkeld door de wethouder van onderwijs, P.L.A. Rüpp (CDA).

“Ik betreur het dat de CDA-wethouder met dit model is gekomen en dat dit ondersteund werd door een meerderheid van de CDA-gemeenteraadsfractie”, aldus Van Velzen. De CDA- partijvoorzitter zou vandaag in Tilburg, tijdens een bijeenkomst van CDA-fracties uit de grote steden, oproepen het “model-Uden” niet te volgen.

Uden wil twee katholieke scholengemeenschappen, een katholieke school voor beroepsonderwijs en een openbare MAVO opnemen in een "samenwerkingsstichting" waarvan het bestuur wordt gevormd door gemeente en scholen. Met deze bestuurlijke fusie, die over enkele jaren moet uitmonden in een "samenwerkingsschool", wil de gemeente inspelen op onderwijsvernieuwingen als de basisvorming en schaalvergroting.

Van Velzen: “Mijn bezwaar is dat zo het karakter van het onderwijs onduidelijk wordt. Dit is toch geen openbaar onderwijs meer? Ik wil daartegen waarschuwen. Bovendien, de gemeente besluit het katholiek onderwijs in die stichting te laten opgaan zonder dat de ouders ergens naar is gevraagd.“

Wethouder Rüpp noemt de kritiek van Van Velzen “absoluut niet terecht”. “In de praktijk verandert er niets. Ouders kiezen hier al lang niet meer een school op grond van identiteit, maar omwille van de kwaliteit van het onderwijs.” De stichting, aldus Rüpp, zal niet "algemeen-bijzonder" worden: er komt een "commissie levenbeschouwing" van onder meer ouders en kerken, die invulling moet geven aan alle betrokken stromingen. Rüpp: “Ook de huidige bijzondere scholen in Uden zijn allang geen traditionele katholieke scholen meer. In de lessen geestelijke stromingen wordt ook aandacht besteed aan islam, hindoeïsme. Bidden op school elke ochtend doen we niet meer.”

Samenwerking in stichtingsvorm is niet ongebruikelijk in het onderwijs. Wel nieuw - en politiek gevoelig - is zulke samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen. Volgens Rüpp is de kritiek op samenwerking met het openbaar onderwijs vooral afkomstig van behoudende groeperingen die pleiten voor een “revitalisering van het katholiek onderwijs.”