BURCKHARDT (1)

Dirk van Delft geeft in de recensie van "The Beginnings of Western Science' (Boekenbijvoegsel van 6 maart), de historicus Jacob Burckhardt de titel mee "uitvinder van de term renaissance'. Hij zet uitvinder weliswaar tussen aanhalingstekens, maar voorzover bekend is de term renaissance als benaming van een zelfstandig cultuurtijdperk het eerst gebezigd door Honoré de Balzac in de novelle "Le bal de Sceaux' uit 1829.

Michelet bracht het begrip in de geschiedschrijving en Jacob Burckhardt gaf het door zijn beroemde boek "Die Kultur der Renaissance in Italien' pas in 1860 algemeen burgerrecht. Zie over dit alles de bijdrage van dr. P. C. Boeren in "Cultuurgeschiedenis van het Christendom' (Elsevier 1957), blz. 898, waar hij voor dit aspect verwijst naar de opvatting van J. Huizinga terzake.

In ditzelfde werk een eveneens interessante bijdrage van prof. dr. A. G. M. van Melsen over het onderwerp "Christendom en natuurwetenschap'. Zijn opvatting loopt blijkbaar duidelijk parallel met die van David C. Lindberg in het door Dirk van Delft besproken boek.