Blaasjesziekte is schadepost van 2 miljoen per dag

Het exportverbod op levende varkens dat vier weken van kracht is, levert de Nederlandse varkenshouders een schade op van 2 miljoen gulden per dag. De schadepost voor de exporteurs en handelaren bedraagt enkele tonnen. Dat heeft het Produktschap Vee en Vlees meegedeeld.