Beslissing over Zestienhoven weer uitgesteld

DEN HAAG, 27 MAART. Het kabinet heeft het besluit over de aanleg van een nieuwe luchthaven aan de noordrand van Rotterdam uitgesteld.

Eerst moet er, aldus premier Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad, een duidelijker beleid ten aanzien van nachtvluchten komen. Over het nachtvluchtenbeleid zal in april een nota verschijnen. Die nota is volgens Lubbers nodig “om stevig ja te kunnen zeggen tegen regionale luchthavens”. Bedoeling is de nota over het nachtvluchtenbeleid samen met het regeringsstandpunt over de toekomst van regionale luchthavens, waaronder ook die bij Beek, naar de Tweede Kamer te sturen. Vooral wegens “de controversiële discussie in Rotterdam” moet er volgens Lubbers zorgvuldig worden gehandeld, “in communicatie met de Kamer”. Deze zou dan in de tweede helft van het jaar een besluit kunnen nemen over het beleid ten aanzien van nachtvluchten, en daarmee over de toekomst van de regionale luchthavens.

De mogelijke aanleg van een nieuwe luchthaven bij Rotterdam heeft in het kabinet tot spanningen geleid tussen aan de ene kant de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Andriessen (economische zaken) en aan de andere kant de ministers Alders (milieubeheer) en Kok (financiën).

Minister Maij-Weggen is voor de aanleg van Rotterdam Airport, als satelliethaven naast Schiphol. De toekomstige Hoge Snelheidslijn en Schiphol zijn in haar optiek onvoldoende om in de toekomst verwachte capaciteitsproblemen op te vangen. Haar partijgenoot minister Andriessen schaart zich vanuit economische motieven achter dit standpunt.

Minister Alders wil milieu en leefbaarheid laten prevaleren, en zet bovendien vraagtekens bij de vervoersprognoses. Kok vindt dat het nieuwe vliegveld geen prioriteit heeft. De behandeling van de nota "Regionale Luchthaven Strategie', waarvan Rotterdam Airport deel uitmaakt, is door dit meningsverschil eerst in ambtelijk overleg en nu dan ook in de ministerraad aanzienlijk vertraagd. In de Tweede Kamer is de PvdA tegen de aanleg van het nieuwe vliegveld, het CDA is verdeeld.

Toen de eerste plannen voor een nieuwe vliegveld enige jaren geleden werden gepresenteerd, ging de gemeenteraad er nog vanuit dat het zonder nachtvluchten zou kunnen. Allengs werd echter duidelijk dat, wilde Rotterdam Airport renderen, het niet alleen vrachtvervoer maar ook lijndiensten en chartervluchten zou moeten aanbieden, en die moeten ook 's nachts kunnen plaatsvinden. Daarmee groeide het verzet tegen de nieuwe luchthaven. Ingewijden achten het mogelijk dat het kabinet deze voor omwonenden onverteerbare nachtvluchten nu zal aangrijpen om het plan voor een nieuwe luchthaven bij Rotterdam van tafel te halen.

Premier Lubbers zei gisteren tevens te hopen dat “nog voor de zomer een krijtlijn wordt getrokken” over de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn.