Amerikaanse regering werkt aan hulppakket voor Rusland; Kohl: Duitse hulp zit aan plafond

WASHINGTON, 27 MAART. De Duitse bondskanselier Kohl heeft gisteren tijdens besprekingen in Washington president Clinton gezegd dat Duitsland zijn plafond heeft bereikt voor wat het kan betalen aan hulp voor Rusland. Duitsland heeft tot nu toe 49 miljard dollar bijgedragen aan de hulp aan Rusland en dat is meer dan de helft van de totale hulp. De Amerikaanse hulp bedroeg tot op heden enkele miljarden dollars.

Kohl had veel lof voor Clintons “moed en vastberadenheid om Jeltsin bij te blijven staan”. “Beiden zijn we ons bewust van het feit dat welke terugslag dan ook voor de Russische hervormingen veel duurder zal uitvallen dan welke hulp dan ook die we nu geven”, zei hij.

Clinton, die deze week veel tijd aan buitenlands beleid heeft gespendeerd, zei dat hij nog werkt aan de samenstelling van het Amerikaanse hulppakket. Gisteravond overlegde hij met leiders van het Huis van Afgevaardigden over de in Amerika omstreden hulp aan Rusland, vanavond legt hij de plannen tijdens een diner voor aan senatoren.

Clinton en Kohl hebben gisteren kort overleg gepleegd met de bezoekende Bosnische president Izetbegovic. Clinton zei dat hij de druk op de Servische Bosniërs zou vergroten om het VN-vredesakkoord te tekenen. De Bosnische Kroaten en de moslims hebben het al ondertekend. “Het internationale ongeduld met de Serviërs groeit snel als ze doorgaan met de slachtingen in Bosnië”, zei hij. Maar “we moeten de Servische Bosniërs een paar dagen geven voor we de duimschroeven verder aandraaien”, voegde Clinton daaraan toe. Hij heeft zich eergisteren tijdens een vraaggesprek voor de televisie uitgesproken voor opheffing van het wapenembargo tegen de moslims. Andere permanente leden van de Veiligheidsraad zijn daar altijd tegen geweest. De VS werken aan VN-maatregelen tot versterking van het embargo tegen Servië en Montenegro door bijvoorbeeld het in beslag nemen van voertuigen die het embargo schenden en aan het afdwingen van het vliegverbod.

Clinton sprak zich gisteren uit voor een nieuwe GATT-ronde tot tariefverlagingen. “Europa, de VS en Japan hebben, alle op een andere manier, veel baat bij een overeenkomst die een raamwerk geeft en ons in staat stelt om wereldwijde groei te bevorderen.” Clinton heeft nog niet aan het Congres gevraagd het reeds verlopen onderhandelingsmandaat voor GATT te verlengen. Hij sprak zich gisteren ook uit voor het landbouwakkoord met de EG en voor het vorig jaar gesloten akkoord met de EG tot beperking van overheidssubsidies aan de Europese Airbus. Eerder hadden hij en zijn medewerkers kritiek op deze twee akkoorden geuit.

    • Maarten Huygen