Zweedse economie eind '92 met 3,6 procent gekrompen

ROTTERDAM, 26 MAART. De Zweedse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 3,6 procent gekrompen. Dit heeft het Zweedse bureau voor de statistiek vanmorgen bekend gemaakt. De teruggang is de grootste sinds 1980. Toen kromp de Zweedse economie, die destijds werd geteisterd door fabriekssluitingen en stakingen in het tweede kwartaal met 3“7 procent. Zweedse waarnemers verwachten dat de economie nog geheel 1993 in een recessie blijft verkeren, die nu al twee jaar duurt.

Het bruto binnenlands produkt (bbp) van Zweden, het totaal aan geproduceerde goederen en diensten uitgezonderd omzet in het buitenland, verminderde in het veriede kwartaal met 3,6 procent. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden bedroeg de krimp 2,8 procent. De economische neergang is de ernstigste die werd gemeten sinds het bureau van de statistiek zijn berekeningsmethode in 1980 veranderde.

Over geheel 1992 kromp de Zweedse economie met 1,7 procent, sterker dan aanvankelijk werd verwacht. Over 1991 ging het Zweedse BBP al met 1,1 procent achteruit. De Zweedse banken S-E Banken en Nordbanken verwachten dat de economie in 1993 nogmaals terugvalt met rond 1,5 procent.

Nordbanken, dat in handen is van de Zeedse staat, waarschuwde vanmorgen dat Zweden gevaarlijk dichtbij een economische depressie is. De bank riep op tot politieke eensgezindheid om de rente en werkloosheid naar beneden te brengen.

Het Amerikaanse kredietbeoordelingsagentschap Moody's verlaagde vanmorgen de kredietwaardigheidsbeoordeling van Zweden. Dat maakt het voor de overheid duurder om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkt.