Winst Royal Nederland gedaald

De winst van Royal Nederland Verzekeringsgroep is vorig jaar gedaald van 27,7 miljoen in 1991 tot 20,3 miljoen gulden.

De omzet verminderde van 792,4 miljoen naar 752,7 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam af van 47,2 miljoen tot 30,8 miljoen gulden.

Bij de groep Royal Nederland Schadeverzekeringen stond het resultaat onder druk van de moeilijke marktomstandigheden in vooral de brandsector. Het bedrijfsresultaat daalde hier van 48,8 miljoen naar 27,3 miljoen gulden. Voor 1993 wordt geen verbetering van de schaderesultaten verwacht. Premieverhogingen voor auto- en brandverzekeringen zijn derhalve onvermijdelijk, aldus Royal Nederland.

Bij Royal Nederland Levensverzekeringen trad een sterke verbetering van het resultaat op. Het negatieve bedrijfsresultaat van 6,8 miljoen gulden in 1991 trok op tot een verlies van 2,1 miljoen gulden.

Royal Nederland Verzekeringsgroep maakt sinds 1992 deel uit van European Partners for Insurance Co-operation (EPIC). Daarin bundelden de voormalige moedermaatschappij Royal Insurance, de Duitse verzekeringsgroep Aachener und Münchener en de Italiaanse verzekeraar La Fondaria hun Europese activiteiten buiten eigen land.

Royal Nederland stelt voor van de winst van 20,3 miljoen gulden een bedrag van 8 miljoen gulden als dividend uit te keren en 12,3 miljoen gulden toe te voegen aan de reserves.