Winst Polynorm licht gestegen

De winst van de Polynorm Groep, toeleverancier aan auto-industrie en bouwnijverheid, gevestigd in Bunschoten, waaronder behalve de divisies Bouwprodukten, Installatieprodukten en Polynorm Automotive, de werkmaatschappijen Polynorm Roosendaal en Polynorm Service & Supply ressorteren, is in 1992 gestegen van 23,9 miljoen gulden in 1991 tot 24,4 miljoen gulden.

De groepsomzet groeide van 472 miljoen tot 509 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een onveranderd contant dividend van 6,85 gulden per aandeel.

Polynorm noemt de ontwikkelingen vorig jaar positief, zeker als de economische ontwikkelingen in aanmerking worden genomen. De stijging van de omzet kwam vooral tot stand bij de divisies Bouwprodukten en Installatieprodukten en bij de werkmaatschappijen Polynorm Roosendaal en Polynorm Service & Supply. Bij Automotive daalde de omzet licht als gevolg van een duidelijker teruggang in het tweede halfjaar.

Voor dit lopende jaar verwacht het met certificaten op de Amsterdamse beurs genoteerde Polynorm een omzet die iets boven het niveau van vorig jaar ligt. Het resultaat zal in de eerste helft van dit jaar onder druk staan van de onderbezetting bij de divisie Automotive, druk op de prijzen en sterk toegenomen afschrijvingskosten.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is op 26 mei, het jaarverslag komt uit op 4 mei.