VNU boekt fors af op drukkerijen

ROTTERDAM, 26 MAART. De voorgenomen verkoop van van de drukkerij-activiteiten door uitgever VNU heeft geresulteerd in een buitengewone last van 80 miljoen gulden. Daarom daalde het resultaat van VNU over 1992 met 59 procent van 116,6 miljoen tot 47,9 miljoen gulden.

Dat heeft VNU gisteren bekendgemaakt. De drukkerijen bleken tegen een te hoog bedrag in de boeken te staan en zijn inmiddels fors afgewaardeerd. Zonder de buitengewone last van 80 miljoen gulden was er in 1992 sprake van een winststijging voor VNU met 10 procent tot 128 miljoen gulden.

Het uitgeversconcern wil sinds 1990 al af van de grafische tak (KSO, NDI, Rotagravure Etten en Smeets Offset). Inmiddels voert VNU daarover vergaande besprekingen met het grafische bedrijf De Boer Boekhoven. Lange tijd stond het Amerikaanse drukkerijconcern R.R. Donnely & Sons te boek als mogelijke koper. Toen dit concern afhaakte, bleek ook De Boer Boekhoven in de race, maar werd de verkoopprijs voor de grafische bedrijven door waarnemers opeens veel lager geschat.

In verband met de verkoop van de grafische bedrijven werd de publicatie van de jaarcijfers van VNU een in februari een maand uitgesteld. De besprekingen tussen VNU en De Boer Boekhoven lopen nog. De drukkerijen staan voor rond 300 miljoen gulden in de boeken van VNU. De nettob buitengewone last van 80 miljoen gulden komt overeen met een afwaardering van rond 130 miljoen gulden. Daarmee heeft VNU de waarde van de grafische tak bijna gehalveerd. Voor 1993 sluit VNU een geringe buitengewone last, als gevolg van de definitieve prijsstelling van de drukkerijen, niet uit.

Het bedrijfsresultaat van VNU inclusief deelnemingen steeg in 1992 met ruim 18 procent tot 241 miljoen gulden. Deze groei is te danken aan positieve effecten van reorganisaties en andere kostenbesparende maatregelen, lagere papierprijzen en acquisities. Belangrijke resultaatverbeteringen deden zich voor bij de tijdschriftengroep in België en Nederland, de grafische industrie, Business Information Services in de Verenigde Staten en bij de belangen in commerciële televisie (VTM en RTL). De resultaten van Bussiness Press en de dagbladengroep liepen verder terug, vooral als gevolg van een sterke vermindering van personeelsadvertenties. Ook had VNU vorig jaar last van de waardedaling van de Scandinavische valuta's en het Britse pond sterling.

Hoewel er in de eerste maanden van 1993 op de voor VNU relevante markten geen verbetering optrad, was het resultaat in deze periode hoger dan in het vergelijkbare tijdvak van vorig jaar. De raad van bestuur verwacht dat de netto winst voor aftrek van buitengewone lasten in 1993 hoger zal zijn dan in 1992.