Verlies Porceleyne Fles naar 1,24 miljoen

DELFT, 26 MAART. Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles ("Delfts Blauw') heeft vorig jaar het verlies zien oplopen tot 1,24 miljoen gulden tegen 778.000 gulden in 1991. Om het uitgeholde eigen vermogen te versterken komt de fabriek binnenkort met een uitgifte van nieuwe aandelen.

Het verlies valt nog hoger uit door een voorziening voor de reorganisatiekosten van 1,94 miljoen gulden. De Porceleyne Fles verwacht niet dat dit jaar met een positief resultaat kan worden afgesloten. Er wordt geen spoedige verbetering verwacht van de voor het bedrijf zo belangrijke toeristische markt, waarop de Delfts Blauwe molens, potten en borden worden afgezet.

Door de onverwacht lage omzet is de fabriek vorig jaar met te grote voorraden blijven zitten, die een het kapitaalsbeslag fors vergrootten. Daardoor bedroeg de rentelast vorig jaar 1,15 miljoen gulden tegen 664.000 gulden in 1991. Om de vooraraden te verkleinen is de produktie verlaagd, reden waarom 30 van de 150 medewerkers vorig jaar vertrokken.

Ondanks de verliezen en de afwaardering van de voorraden kon het garantievermogen kon worden gehandhaafd op 2,5 miljoen gulden. De fabriek deed dit door een herwaardering van het onroerend goed tot de aktuele waarde en het aantrekken van een achtergestelde lening, een lening die in het geval van faillisement als laatste wordt afgelost en om die reden mag worden opgeteld bij het garantievermogen.

Om het vermogen verder te versterken komt Porceleyne met een uitgifte van aandelen, waarvan de voorwaarden op de jaarvergadering van 27 mei worden bekendgemaakt. Het gaat om een claimemissie waarbij bestaande aandeelhouders het recht krijgen om als eerste aandelen te kopen.