Twentse steden kiezen voor samenwerking

HENGELO / ENSCHEDE, 26 MAART. De gemeentebesturen van Hengelo en Enschede hebben een principe-akkoord gesloten over de vorming van de dubbelstad Enschede-Hengelo.

De nieuwe gemeente, waarvoor de naam Twente-stad circuleert en die 225.000 inwoners zal tellen, kan volgens de huidige plannen in 1996 een feit zijn.

De beide colleges hebben twee maanden lang in beslotenheid vergaderd over de voorwaarden waaronder zij samengaan. Het enige punt waarover nog geen overeenstemming bestaat, is de zetel van het nieuwe gemeentebestuur. Enschede gaat akkoord met een hoofdzetel in "het stadsdeel Hengelo', maar alleen als het nieuwe regiobestuur Twente in het "stadsdeel Enschede' gehuisvest gaat worden.

De burgemeesters H. Wierenga van Enschede en W. Lemstra van Hengelo gaven vanochtend opening van zaken over de fusie. Lemstra: “We waren al lange tijd verliefd, we zijn nu verloofd.” De gemeenteraden zullen in mei een definitief besluit over het samengaan nemen. Er is een wetswijziging nodig om van de twee steden één nieuwe te maken. Men verwacht dat die minimaal twee jaar in beslag zal nemen.

Als de wet erdoor is zal 'Twente-stad' een gemeenteraad tellen en een burgemeester hebben. Algemeen wordt verwacht dat Hengelo's pas onlangs aangetreden burgemeester Lemstra (CDA) de eerste burgemeester van de dubbelstad wordt. Wierenga (PvdA) is 60 en bezig aan zijn laatste termijn in Enschede.

De dubbelstad wordt volgens de burgemeesters een "bi-polaire stad', met twee volwaardige kernen. Beide steden, die altijd met de ruggen naar elkaar gekeerd leefden, gaan nu naar elkaar toe groeien. In het groene middengebied zijn woonwijken en bedrijfsterreinen gepland. Er komt waarschijnlijk een sneltramverbinding tussen beide stadsdelen.

In Enschede zullen in de toekomst vooral de functies cultuur, sport, onderwijs en zakelijke dienstverlening ontwikkeld worden. Internationale instituten op die gebieden, universitaire en HBO-opleidingen worden naar het stadsdeel Enschede gedirigeerd. Dat wordt ook het winkelgebied voor de regio, maar dan voor het middle-of-the-road-segment, de grote massawinkels.

In Hengelo zal de nadruk op ontwikkeling van industriële bedrijvigheid komen te liggen, het mag MBO-opleidingen met een bovenregionale functie huisvesten, het krijgt een winkelfunctie voor "de bovenkant van de markt' en er komt dus waarschijnlijk de belangrijkste bestuurszetel. Hengelo zal bovendien voor het openbaar vervoer het hoofdstation van Twente worden. De gemeenten willen dat vliegbasis Twenthe zijn militaire functie verliest. Of op Twenthe burgerluchtvaart mogelijk blijft wordt afhankelijk van particuliere initiatief.

De beide gemeentebesturen zien de vorming van de dubbelstad onafhankelijk van de vorming van een nieuwe regio Twente, zoals het kabinet die voorziet. Ze vinden het wel logisch dat "Twente-stad' in de eventueel te vormen regio het bestuurlijk centrum wordt. Enschede heeft zijn kaarten gezet op de huisvesting van het nieuwe regiobestuur. Deze grootste van de twee steden besloot de bestuurszetel van de dubbelstad af te staan om, zoals Wierenga het uitdrukte, "psychologische redenen'. Enschede wil daarmee laten zien dat het wat over heeft voor de vorming van de dubbelstad.