Talisman 79

Wat is er met de volgende zesendertig woorden aan de hand?

dobbelaar, duikelaar, ereplaats, bedienaar, aangedaan, ingehaakt, galadegen, naadgaren, neergaand, onderlaag, ondergaan, hiernaast, knevelaar, taaklonen, kannonade, Leidenaar, amandelen, manganiet, aansmeren, manganine, Londenaar, openslaan, tekenaars, aanstrome, galantine, beiaarden, roodbaard, galadiner, aardwinde, gradaties, ontaarden, paraderen, daarlangs, skileraar, graanzeil, eigenaars.

Als u het weet, kunt u er misschien nog iets adembenemends aan toe voegen. Stuur uw oplossing aan: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, in Amsterdam.

Oplossing Talisman 78

Twee lezers zonden het woord "vier' in, dat in zijn ene lettergreep inderdaad 4 letters telt. Twee mensen zonden een eenlettergrepig woord van negen letters is: schreeuwt en schurftst. Twee slimmelingen zonden woorden in die uit twee lettergrepen van één letter bestonden: ia en ai. Een unieke oplosser zond het woord aplomb in, met karakteristiek getal 15. Maar E. Dobber uit Amstelveenzond als enige een woord in met het karakteristiek getal 14: abuis, en zij krijgt dus de prijs.