Sal Santen

De bespreking van het boek van Sal Santen Dapper zijn omdat het goed is.

Brieven uit de cel in het CS van 5 maart vraagt om een kanttekening. Het citaat: "Individuele terreur werd van ons niet verwacht, en als principiële tegenstanders daarvan, hadden wij daar zeker niet aan deelgenomen' moet in zijn Trotskistische context geplaatst worden door het woord "individueel' te onderstrepen. En door te vervolgen "Want Trotski heeft in "Over de terreur' bewezen dat de Revolutie alleen door massale terreur kan overwinnen.' Hierin betoogt Trotski dat de Franse Revolutie verlopen is doordat de Terreur niet massaal tegen de heersende klasse is uitgeoefend. Ook de Parijse Commune ging verloren wegens het niet massaal over de kling jagen van de bourgeoisie. Individuele terreur, zoals van de anarchisten, leidde alleen tot het versterken van het repressie-apparaat en moest daarom principieel afgewezen worden.

Trotski schreef dit rond 1920 als volkscommissaris van oorlog. Het is dan ook te beschouwen als een legerorder, waarbij het optreden van het Rode Leger in de Russische Burgeroorlog gesanctioneerd en gemotiveerd werd. Trotski als pionier, met Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot als volgelingen.

Aangezien deze brochure vlak na de oorlog in Nederland is uitgegeven door de groep van Sal Santen, zal deze de theorie zeker gekend en onderschreven hebben.

Verder wil ik erop wijzen dat Sal Santen destijds niet wegens zijn politieke overtuiging in de bak is gezet, maar voor wat hij gedáán heeft. Bij Sal Santen ging het om het vervalsen van paspoorten en geld en om illegale wapenhandel. Dat is hier nu eenmaal strafbaar, ongeacht de motivatie. Wel pleegt de rechter mensen die om idealen de wet overtreden lichter te straffen dan wanneer men het om geld doet. Volgens mij ten onrechte. Er werden en worden in deze eeuw meer mensen vermoord uit idealisme dan om geld.

    • J. Hartog