Redactie Rotterdamse lokale zender op straat gezet door bestuur

ROTTERDAM, 26 MAART. De voltallige redactie van de Rotterdamse televisiezender StadsTV is vanmorgen op non-actief gesteld door het bestuur van de stichting SLOR, die de zendmachtiging beheert. De redactieleden dienden de redactieruimte meteen te verlaten.

De avond-uitzendingen van StadsTV zijn met onmiddellijke ingang gestaakt, maar interim-manager W. Boon zal vanavond op televisie een verklaring afleggen. Het algemeen bestuur nam die drastische maatregel “omdat op geen enkele manier zekerheid is te krijgen over de dekking van de dagelijkse kosten van de uitzendingen, zowel in maart als in april”, aldus Boon. Het bestuur zelf is vanmorgen afgetreden.

Vanmiddag dient een kort geding van de 24 redactieleden tegen de eigen werkgever, het Omroep Bedrijf Rotterdam (OBR). Het OBR is het facilitair bedrijf, dat tot dusver in opdracht van het SLOR de programma's van StadsTV produceerde. Eis is dat de salarissen voor de maand maart worden betaald. Het OBR heeft een tegeneis van 100.000 gulden ingediend wegens de schadelijke publiciteit die het handelen van de redactie opgeleverd. Het bedrijf schrijft dat dit slechts een voorlopige eis is, die voorafgaat aan een toekomstige, veel hogere, eis.

De redactie van StadsTV leeft al maanden op gespannen voet met zowel het OBR en met de SLOR. Beide zitten in financiële moeilijkheden. Zonder hulp van de gemeente Rotterdam is het snel afgelopen met de SLOR. De gemeente wilde die hulp aanvankelijk geven als voor 1 maart een reddingsplan klaar zou liggen.

Gisteren besloot de gemeenteraad het SLOR maandelijks een ton subsidie te geven op basis van het plan-Boon. Maar de drie ton die het SLOR nu opeens over maart zei nodig te hebben, kreeg de stichting volgens wethouder Y. de Rijk (kunstzaken) “nu niet en nooit niet”. Volgens raadsleden was de rekening van die de SLOR indiende “natte-vinger werk”. Meijer (Groen Links): “Zo is de overheid als overloopputje van de maatschappij.”

Met name PvdA en D66 hebben er geen bezwaar tegen dat de omroep in surséance van betaling gaat. Ze willen daarna bekijken of een spoedig samengaan met de regionale omroep Radio Rijnmond mogelijk is. Die koestert ook plannen voor een regionale televisiezender. De wethouder wees er echter op dat de kans groot is dat zowel het OBR als de SLOR failliet gaan en alle met gemeenschapsgelden aangekochte apparatuur naar de schuldeisers verdwijnt.