Randstad rekent op flinke groeimarkt van uitzendwerk

Randstad Holding (uitzendbureau, schoonmaakbedrijf, beveiliging en andere dienstverlening) voorziet voor het uitzendwezen een grote toekomst.

Momenteel werkt in de Europese Gemeenschap gemiddeld 0,7 procent van de beroepsbevolking via een uitzendbureau. Dat percentage kan in de komende twintig jaar richting vier procent gaan. In absolute getallen betekent dat een groeimogelijkheid van 1,5 miljoen tot zes miljoen uitzendkrachten.

Bij de presentatie van het jaarverslag schetste algemeen directeur drs. F.J.D. Goldschmeding van Randstad de toekomst voor het uitzendwerk voor de komende twintig jaar. Hij houdt rekening met een groei van de uitzendmarkt in Europa met tien procent per jaar en Randstad zal daar volgens hem nog bovenuit komen.

Vorig jaar groeide de omzet van Randstad met 15,5 procent tot 3,01 miljard gulden en steeg het aantal vestigingen van 517 tot 741. De autonome groei bedroeg zo'n 2,5 procent. De uitzendactiviteiten van Randstad besloegen circa negentig procent van de omzet. De winst zakte van 98,5 miljoen tot 91,5 miljoen gulden.

Een belangrijke stap voor Randstad betekende de overneming van de Flex-groep, actief in Nederland, België en Frankrijk, en de overneming van HC Professional Systems en HCS Opleidingen. Verder nam Randstad in de VS (Atlanta) Temp Force over met in totaal twaalf vestigingen. De onderneming telde vorig jaar 3600 eigen werknemers en inclusief het uitgezonden personeel 77.000 personeelsleden.

Randstad betaalde voor Flex 15 miljoen gulden in contanten en loste voor de nieuwe dochteronderneming 70 à 75 miljoen gulden aan hoogrentende leningen af. Na de overneming is Flex onmiddellijk ingrijpend gereorganiseerd en is het aantal vestigingen verminderd van 185 tot 174. Afgelopen jaar was het nettoresultaat licht negatief. Voor het lopende jaar staan Flex Interim (Parijs) nog verdere reorganisaties te wachten, waardoor enkele tientallen arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

De verhouding van het aantal uitzendkrachten ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in Nederland ver boven het gemiddelde. De “penetratiegraad in Nederland is 2,2 procent en dat is véél”. In Frankrijk is dat anderhalf procent en in Duitsland maar een half procent.

“Het uitzendwerk is in Duitsland veel onbekender, zelfs aanvankelijk verboden omdat het als arbeidsbemiddeling wordt aangemerkt, en daar heeft de Duitse overheid een monopolie op”, zei Goldschmeding. Via inschakeling van de rechter wisten Randstad en andere buitenlandse organisaties de Duitse markt te betreden. Goldschmeding verwacht dat de Duitse markt liberaler zal worden onder druk van Brussel, waar Randstad een klacht heeft ingediend tegen het Duitse staatsmonopolie.

De Franse dochterondernemingen, Flex Interim en Randstad France, draaien momenteel met een “behoorlijk” verlies. De omzet van beide bedrijven zit momenteel “een behoorlijk stuk onder die van 1992”.