Proef: inrichting nieuwe stijl voor jonge criminelen

DEN HAAG, 26 MAART. Het ministerie van justitie wil op korte termijn bij wijze van experiment een rijkswerkinrichting nieuwe stijl openen voor jeugdige criminelen.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft dit gisteren verklaard in een radio-uitzending voor politieke partijen.

Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) zullen binnenkort een werkgroep instellen die het experiment moet voorbereiden. De werkgroep zal worden geleid door mr. A. Rook, plaatsvervangend hoofd van de directie delinquentzorg en jeugdinrichtingen.

Volgens Hirsch Ballin wordt het experiment voorbereid samen met deskundigen van politie en van het ministerie van defensie. Eerder deze week maakte het ministerie van justitie bekend dat een eventuele nieuwe aanpak van jeugdige criminelen zou worden onderzocht binnen het kader van een algemene beleidsnota inzake het gevangeniswezen. Deze nota zal naar verwachting tegen het einde van het jaar uitkomen. Gisteren zei de bewindsman dat hij samen met Kosto besloten had voor wat betreft het probleem van de bestraffing van jeugdige criminelen niet te willen wachten op die algemene beleidsnotitie.

Justitie geeft met het experiment nadere uitwerking aan de uitlatingen vorige week maandag van premier Lubbers, die tijdens een CDA-bijeenkomst in Almere gewag maakte van “kampementen” voor onverbeterlijke jongeren. De uitlatingen van Lubbers bleken op brede bijval in de politiek en de samenleving te kunnen rekenen.

Het ministerie van defensie wordt bij de voorbereiding betrokken, omdat gedacht wordt aan het gebruiken van overbodig geworden kazernes. Lubbers suggereerde bovendien dat voormalige beroepsmilitairen bij de bewaking en heropvoeding van de jeugdige criminelen zouden kunnen worden ingeschakeld. Een woordvoerder van het departement van justitie zei vanochtend dat de werkgroep onder leiding van Rook dit soort zaken moet onderzoeken. “Het gaat erom dat bepaald wordt op welke groep jongeren het experiment gericht moet zijn, welk regime van toepassing zal zijn en of er al dan niet militairen bij betrokken moeten worden.”