Ontslag voor rector Vossius gymnasium

Rector A. Mantel van het Amsterdamse Vossius gymnasium is per 1 april ontslagen. Oorzaak van het ontslag is een langdurig conflict tussen rector en personeel. Het Vossius is met ongeveer 500 leerlingen een van de grootste zelfstandige gymnasia in Nederland.

In december 1991 werd Mantel tijdelijk op non-actief gesteld door het bestuur van de openbare school, de stadsdeelraad Zuid. Tegenstellingen op het personele vlak en op beleidsniveau hadden tot een onwerkbare situatie geleid. In juni 1992 werd besloten de rector geleidelijk zijn takenpakket terug te geven.

Woensdagavond constateerde de stadsdeelraad echter dat de pogingen om de conflictsituatie op te lossen, niet waren geslaagd. “Hoewel de rector geen verwijt kan worden gemaakt, heeft de stadsdeelraad als verantwoordelijk bevoegd gezeg zich genoodzaakt gezien, de rector van het Vossius Gymnasium met ingang van 1 april 1993 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie”, aldus de verklaring van de raad.

De leden van het interim-bestuur van het Vossius onthouden zich van reactie op het ontslagbericht. De rector wil vooralsnog geen commentaar geven op het ontslag: “Ik wil eerst de stukken eens goed bekijken.”