Moskou komt met noodplan voor economie

MOSKOU, 26 MAART. De Russische regering heeft gisteren een economisch noodplan ter stabilisering van de economie aangekondigd. Tegelijk zijn ook uitgavenverhogingen aangekondigd om de sociale gevolgen van de economische chaos en hyperinflatie op te vangen.

Belangrijk onderdeel van het stabiliseringsplan is de bevriezing voor een half jaar van de buitenlandse schuld van de voormalige Sovjet-Unie (70-80 miljard dollar) voor de komende zes maanden, waarvan aflossing en rentebetaling overigens al eerder werden gestaakt. Bovendien moet de in een val geraakte roebel tegen speculatieve aanvallen worden beschermd.

Het noodplan is een poging de economische hervormingen door te zetten, ondanks de machtstrijd tussen president Jeltsin en het conservatieve parlement. Het plan is opgesteld door vice-premier Boris Fjodorov, die is belast met economische hervormingen. Vanmorgen werd bekend dat Fjodorov intussen ook tot minister van financiën is benoemd.

In het noodplan is ook een stabilisatiefonds voor de roebel opgenomen van 2-3 miljard dollar, dat zou moeten bestaan uit eigen deviezenreserves en “voor een deel uit internationale leningen”.

De regering roept de Centrale Bank op de rente tot acht procent per maand op te trekken. Dat is nog altijd veel minder dan de inflatie, die in het hele vorige jaar 2623 procent beliep. Vorige maand was de inflatie op maandbasis 25 procent. Ter bestrijding van de inflatie wil de regering ook dat de Centrale Bank “strikte beperkingen” stelt aan de kredietverlening.

Het is onduidelijk hoe de regering de Centrale Bank tot medewerking wil dwingen. Eerder deze week eiste Fjodorov van de Opperste Sovjet (het kernparlement) dat deze bankpresident Gerasjenko ontslaat, omdat het aftreden van Bankpresident Gerasjenko, omdat deze de onderhandelingen met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zou saboteren en weigert maatregelen tegen de galopperende inflatie te nemen. De bankpresident is in Rusland verantwoording schuldig aan het parlement.

Volgens het noodprogramma moeten voormalige Sovjet-staten die nog steeds de roebel gebruiken, eerst een akkoord over inflatiebestrijding tekenen, alvorens zij meer geld krijgen. Verder wil Moskou de importsubsidies verminderen. De export van deviezen wordt aan banden gelegd.

Om de sociale gevolgen van de economische chaos op te vangen wordt het minimumloon verdubbeld tot 4500 roebel (6 dollar) per maand. Ofschoon de maatregel strijdig is met het streven het overheidstekort terug te brengen, is deze volgens Fjodorov nodig om te voorkomen dat het referendum op 25 april over de positie van president Jeltsin verkeerd afloopt voor de president. “Een overwinning in het referendum is winst voor de hervormingen.”

Ook worden in het plan middelen vrijgemaakt voor de landbouw, waaronder geld voor militairen die in deze sector actief willen worden. De Opperste Sovjet had al eerder een budget voor 1993 goedgekeurd dat het tekort tot 28 procent van het nationale inkomen opvoert, vijf keer zoveel als het streefgetal van de regering. (Reuter, AP, AFP)