Kritiek Pronk op Paramaribo

ROTTERDAM, 26 MAART. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) verwijthet Surinaamse parlement de Nederlandse positie over de ontwikkelingssamenwerking met Paramaribo “onjuist” weer te geven. In een vanmiddag aan de Tweede Kamer verstuurde brief schrijft Pronk dat er geen sprake van is dat Den Haag “nieuwe condities” zou stellen aan Suriname.

De bewindsman reageert op een recente uitspraak van de Surinaamse Nationale Assemblée als zou de rol die Nederland heeft toebedeeld aan de Europese Commissie in strijd zou zijn met het bilaterale karakter van het Ontwikkelingsverdrag uit 1975.

Het conflict met Suriname draait vooral om de eis van de EG, die in opdracht van Suriname een structureel aanpassingsprogramma heeft helpen opstellen, dat de Surinaamse gulden op korte termijn devalueert en dat er één uniforme wisselkoers komt. Suriname verwerpt deze eis, onder meer omdat het de sociale gevolgen ervan vreest. Pronk schrijft in de brief dat hij zich zal voegen naar het oordeel van de Europese Commissie. Pronk houdt Paramaribo voor dat Suriname dan niet apart nog eens met Nederland hoeft te onderhandelen over de financiering van de verschillende hulpprogramma's. Hij merkt overigens op dat een uniforme wisselkoers in fasen tot stand kan komen.