Iran gaat "Westerse decadentie en morele corruptie' te lijf; De moskee als videotheek

In de moskeeën van Iran mogen sinds afgelopen zondag videofilms worden vertoond die door een speciale commissie zijn goedgekeurd. De moskeeën mogen ook videofilms verhuren. Met deze maatregel, afgekondigd in opdracht van de als zeer conservatief bekend staande minister van cultuur en islamitische begeleiding, Ali Larijani, proberen de Iraanse autoriteiten “het Westerse culturele offensief” af te slaan en het grote publiek weg te lokken van de “moreel corrupte” videofilms die de laatste tijd op grote schaal illegaal geïmporteerd en thuis bekeken worden.

Het bezit van videorecorders in Iran was tot dusverre verboden en werd een enkele keer - als men een voorbeeld wilde stellen - streng bestraft. Volgens schattingen van de Iraanse pers zijn er thans al twee miljoen videorecorders in het land.

Nog in december zei ayatollah Khamenei, de Opperste Leider van Iran: “Video is één van de belangrijkste middelen geworden voor de verspreiding van decadentie en morele corruptie.” Tegelijkertijd gaf hij echter de functionarissen die over de cultuur moeten waken, opdracht een plan op te stellen voor lange termijn “om het volk, en met name de jeugd, te beschermen tegen dit alles bedreigende gevaar”.

De groei van het aantal video's wordt op de voet gevolgd door een snelle opkomst van het aantal schotelantennes, die officieel nog steeds zijn verboden. Zelfs hoge functionarissen van het Bureau voor islamitische verspreiding stellen nu dat het voor de Islamitische Revolutie van levensbelang is om het aantal bioscopen snel uit te breiden. Men hoopt daarmee het vermaak van de massa beter onder controle te krijgen. Volgens een plan van het Bureau moet het aantal bioscopen binnen vijf jaar worden uitgebreid van 270 tot 770.

Hoe noodzakelijk de autoriteiten het vinden om het publiek terwille te zijn, toonde onlangs het blad Hamshahri, dat in handen is van Gholam Hossein Karbashi, de zeer dynamische burgemeester van Teheran. De krant drukte de muzikale Top Tien af. Op de lijst stonden Michael Jackson en Whitney Houston. De woedende protesten van de conservatieve en radicale geestelijken beantwoordde de burgemeester kortaf: “We moeten het moreel van de bevolking opkrikken.”

    • Michael Stein