In de metaalnijverheid eisen de vakbonden een ...

In de metaalnijverheid eisen de vakbonden een collectieve regeling voor de WAO-reparatie (met verplichte deelneming) voor de 270.000 werknemers.

Dit blijkt uit een brief die ze gisteren aan de FWM (Federatie Werkgevers Metaalnijverheid) hebben gestuurd. In deze branche geldt een tweejarige CAO die pas volgend voorjaar afloopt en die per 1 april voorziet in een loonsverhoging van 4,75 procent. De bonden willen aanvullende afspraken over de WAO, om te voorkomen dat werknemers, die voor afloop van de CAO arbeidsongeschikt raken, in het WAO-gat terechtkomen.

De bonden verlangen een aanvullend invaliditeitspensioen, onder te brengen bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid. Ze ramen de benodigde werknemersbijdrage op 4 procent van het WAO-loon (tussen 28.000 en maximaal 75.000 gulden). Ze wijzen erop dat inmiddels in verschillende bedrijfstakken afspraken over collectieve reparatie van het WAO-gat zijn gemaakt (uitgeverijbedrijf, ziekenfondsen, natuursteenbedrijf, bouwnijverheid), terwijl collectieve regelingen in diverse andere sectoren (havens, vleesgroothandel, omroep, tuinbouw en overheid) bespreekbaar zijn.