Geldprijs ƒ 1 mln op obligatie Ned. Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 041836.

Op dit stuk wordt één miljoen gulden uitgekeerd. In de regel vindt uitloting plaats op de laatste vrijdag van elke maand. Het winnende nummer wordt behalve in dagbladen ook bekendgemaakt op pagina 526 van Teletekst en telefonisch is te beluisteren op het door ING Bank ingestelde nummer 020-5638178.

In de periode mei 1992 tot en met februari 1993 vielen de volgende obligaties in de prijzen: 209189, 037813, 044787, 179829, 182136, 163557, 182710, 089109, 207095 en 211926.