Geen registratie van donororganen

DEN HAAG, 26 MAART. De centrale registratie van mensen die bereid zijn bij overlijden organen voor transplantatie af te staan, gaat vrijwel zeker niet door.

De Tweede Kamer deelt de aarzelingen van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over de effectiviteit van centrale registratie. Bovendien vindt de Kamer het te duur. De Kamer geeft de voorkeur aan andere methoden om te registreren dat iemand bereid is na overlijden organen af te staan. Simons had voorgesteld de gemeente formulieren toe te sturen aan personen vanaf 18 jaar, die waarschijnlijk niet veel respons zal opleveren. De fracties van CDA en VVD zijn zij er van overtuigd dat een persoonlijke benadering via de huisarts veel beter werkt. Registratie bij de huisarts is volgens deze fracties effectief, omdat bij het overlijden van iemand dikwijls toch wel een ander voorhanden is die weet welke huisarts benaderd moet worden.