Flexovit boekt aanzienlijk hoger netto resultaat

Flexovit International, producent van slijpschijven, heeft zijn resultaten in 1992 behoorlijk verbeterd.

De winst kwam uit op 6,7 miljoen gulden tegen 2,2 miljoen gulden in 1991. In het resultaat van 1992 zit een bijzondere bate van 800.000 gulden. Het bedrijfsresultaat nam met 37 procent toe tot 10,7 miljoen gulden. De omzet groeide van 132,9 miljoen tot 134,8 miljoen gulden.

De directie stelt voor het dividend te verhogen van 1 gulden naar 1,80 gulden.

De investeringen bedroegen vorig jaar 7,7 miljoen tegen 10,8 miljoen in 1991 en konden geheel uit de kasstroom (winst plus afschrijvingen) worden betaald. De kasstroom nam toe van 7,5 miljoen in 1991 tot 11,9 miljoen gulden in 1992.

Van zijn bedrijven in Australië verwacht Flexovit dat die in het lopende jaar een “substantieel betere winstbijdrage” zullen leveren. In 1992 lieten die bedrijven al een kleine winst zien. Flexovit Australië werd onafhankelijker en minder kwetsbaar voor de waardedaling van de Australische dollar ten opzichte van de gulden. Vorig jaar werd een deel van de produktie uit Nederland naar Australië overgeheveld.