Europese Hof laat slaan toe

STRAATSBURG, 26 MAART. Een leraar mag een leerling slaan bij wijze van straf.

Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gisteren uitgesproken. Het Hof bepaalde dat een Britse leraar van een particuliere school die een jongen van zeven met een gymschoen had geslagen, zich niet had schuldig gemaakt aan onmenselijk gedrag. Het Hof kwam tot zijn beslissing na een stemming: vijf tegen vier. Het voegde aan de uitspraak toe dat het geen voorstander is van lijfstraffen op scholen. Tegenstanders van het slaan van kinderen hadden gehoopt dat de uitspraak van het Hof een definitief verbod zou betekenen van elke lijfstraf op particuliere scholen. Een eerdere uitspraak van het Hof leidde in 1987 tot de afschaffing van lijfstraffen op openbare scholen en particuliere scholen die door de overheid worden gesubsidieerd.

Volgens het Hof werd de betrokken jongen driemaal op zijn achterste geslagen met een gymschoen met een zachte zool, nadat hij vijf keer was gewaarschuwd voor onordelijk gedrag, zoals praten in de gang. Hij zou van de behandeling geen nadelige gevolgen hebben ondervonden.

De klagers vonden de gegeven straf disproportioneel omdat de jongen pas kort op de school was en omdat de straf pas een week na het vergrijp was toegediend. Het Hof had daar wel begrip voor en hekelde het “automatische karakter” van de straf, maar meende dat geen sprake was geweest van onmenselijk gedrag of aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. “Het naar school sturen van een kind betekent noodzakelijkerwijs een vorm van inmenging”, aldus het Hof. (Reuter)