EOE-Groep op lager netto resultaat

De EOE-groep, waartoe behoort de EOE-Optiebeurs, de Financiële Termijnmarkt Amsterdam FTA, EOE-Clearing EOCC en EOE-Services) heeft vorig jaar een netto winst geboekt van 17,5 miljoen gulden tegen 18,5 miljoen in 1991 (na aftrek van een bijzondere bate van 1,3 miljoen).

Aan de op 19 mei te houden algemene vergadering van aandeelhouders, bestaande uit beurshandelaren en beurszetelhouders, wordt voorgesteld het dividend te handhaven op 30.000 gulden per A-zetel en op 3000 gulden per B-zetel. In december werd al een interimdividend van 20.000 (2.000) gulden uitgekeerd, zodat de slotuitkering 10.000 (1.000) gulden bedraagt.

In het dividendvoorstel van vorig jaar zat toen een omstreden voorstel tot extra uitkering in achtergestelde obligaties. Aan deze obligaties was het recht verbonden op een beurszetel, hetgeen een scheiding betekende tussen de zeggenschap in de EOE-Groep en het recht om op de vloer te handelen. Dit voorstel werd geblokkeerd door verontruste handelaren die tevens bezorgd waren voor verwatering van de zetelwaarde. Ook de koppeling van het voorstel aan de directieplannen om het "open outcry' handelssysteem te vervangen door een computersysteem haalde het toen niet. In december vorig jaar werd een compromis bereikt over een gecombineerd handelssysteem en een uitkering van 200.000 gulden per A-zetel.