Bolkestein hekelt mentaliteit bedrijfsleven

DEN HAAG, 26 MAART. Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt aan een "ons-kent-ons'-mentaliteit. Topondernemers houden elkaar te veel de hand boven het hoofd. Dit zei VVD-leider Bolkestein vanmiddag in Haarlem waar hij voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel het industriebeleid onder de loep nam. Bolkestein vindt dat ondernemers die hebben gefaald, moeten vertrekken.

“Ondernemers krijgen vaak hoge salarissen omdat ze veel risico's lopen”, stelde Bolkestein. “Waarom krijgen ze dan ook nog een gouden handdruk als het misloopt? Is het niet vreemd dat commissarissen van het failliete DAF weer even makkelijk een zetel krijgen in de nieuwe raad van commissarissen?”

Over de suggestie van voormalig Philips-topman W. Dekker om een "zakenkabinet' te vormen, vroeg Bolkestein zich af: “Doelt hij daarmee op een kabinet van zakenlieden die hebben gepresideerd over miljardenverliezen zonder dat ze er persoonlijke consequenties aan hebben verbonden?” Net als in de politiek “zou men in het bedrijfsleven ook wat minder aan het pluche moeten hechten.”

Het Nederlandse bedrijfsleven, aldus Bolkestein, is te veel gehecht aan de overlegeconomie, met als gevolg een gebrek aan dynamiek, een overmaat aan risicomijding en kartelvorming. “Die oud-Hollandse gezelligheidscultuur past niet meer in het Europa zonder grenzen.” Hij vond dat het systeem van het algemeen verbindend verklaren van CAO's door de overheid, waardoor deze overeenkomsten dwingend worden opgelegd aan een hele bedrijfstak, dringend moet worden herzien.