"Boboënde bobo's' in affaire-Almere

De PvdA-burgemeester van Almere heeft gisteravond in zijn val de enige CDA-wet- houder meegesleept. Volgens PvdA en VVD moest de burgemeester weg wegens onterechte onkostendecla- raties. Volgens CDA en D66 omdat hij een te krachtig bestuurder was.

ALMERE, 26 MAART. Wethouder J.M. van Bijsterveldt (CDA) van Almere nam gisteren de aanmoedigingen van een bewonderaarster vriendelijk in ontvangst. “Je laat je maar wegsturen, hoor. Je gaat met opgeheven hoofd.” Een uur later zegt een raadsmeerderheid van VVD en PvdA het vertrouwen in haar op.

Van Bijsterveldt, de enige CDA-wethouder in een college met PvdA en VVD, moest in de raadsvergadering van gisteren boeten omdat ze met CDA, VVD en Groen Links stemde voor een motie van afkeuring tegen haar collega-wethouders. Ze had het niet nodig gevonden dat burgemeester De Cloe (PvdA) moest vertrekken, eerder deze week. De Cloe stelde zijn functie ter beschikking toen de overige vier wethouders verklaarden dat ze niet meer met hem konden samenwerken, omdat hij ten onrechte allerlei onkosten bleek te hebben gedeclareerd.

Het raadsdebat over de onkostenregeling van de burgemeester ging gisteren vooral over de vraag naar de motieven voor de spoed waarmee PvdA en VVD de positie van de burgemeester hebben ondermijnd. En over de rol die commissaris van de koningin in Flevoland, H. Lammers daarbij heeft gespeeld. Want wie had verwacht dat een PvdA-burgemeester tot aftreden zou worden gedwongen door twee wethouders van zijn partij, gesteund door de PvdA-fractie en met de goedkeuring van de commissaris van de koningin, ook PvdA?

Volgens de PvdA-wethouder en plaatsvervangend burgemeester A. Tierie gaat het de PvdA en de VVD louter om de onkostenvergoedingen die De Cloe ten onrechte zou hebben genoten. D66 en CDA probeerden de aandacht juist af te leiden van de burgemeester, zegt hij. De wethouder zou verantwoordelijk zijn. De schuld zou bij de ambtenaren liggen. “Daarbij spelen persoonlijke relaties een rol. Die mensen kwamen bij elkaar over de vloer.”

D66-fractievoorzitter De Vletter doet in zijn toespraak inderdaad uitvoerig verslag van een gezellig samenzijn bij hem thuis met de burgemeester en Van Bijsterveldt. Maar over de relatie tussen De Cloe en de PvdA zegt hij dat de burgemeester vorige week had verzocht met de PvdA-fractie te overleggen over de affaire, en dat werd geweigerd. “De Cloe is geen partijman. Bovendien is hij wel eens kort door de bocht. Iemand die de gemeente echt wilde managen.”

De dadendrang van De Cloe, ten koste van zijn wethouders, wordt door meer mensen gezien als factor bij zijn aftreden. Twee burgers die het woord krijgen tijdens de vergadering wijzen op het verschil tussen de krachtige burgemeester en de slappe wethouders, volgens hen “boboënde bobo's”.

Zonder medeweten van de burgemeester had wethouder Tierie Lammers op de hoogte gesteld van de omstreden onkostendeclaratie. Tierie en wethouder Bos (VVD) - die de fouten in de onkostenvergoeding in de openbaarheid bracht - hadden De Cloe al verschillende malen gevraagd om de raad en de rest van het college in te lichten. De Cloe heeft dat geweigerd, aldus Tierie. “Dus heb ik hem ook niet meer gevraagd of hij de commissaris van de koningin op de hoogte wilde stellen, maar heb ik dat zelf gedaan.”

Toen De Cloe eindelijk een afspraak had met Lammers, stuurde Tierie de commissaris een exemplaar van het accountantsrapport over de affaire. “Zodat hij objectief geïnformeerd was”, aldus Tierie. Lammers wist vervolgens te bereiken dat een hoorzitting over de zaak door de gemeenteraad, vorige week woensdag, geen doorgang vond. In plaats daarvan heeft hij de fractievoorzitters bij zich uitgenodigd om te zien of hij een raadsmeerderheid kon vinden die zou aandringen op een minnelijke schikking voor het terugtreden van de burgemeester. Toen dat niet lukte zeiden de volgende dag de VVD- en PvdA-wethouders het vertrouwen in De Cloe op.

“Ik kreeg de indruk dat het accountantsrapport daarbij slechts bijzaak vormde”, zegt fractievoorzitter J. van der Haar van het CDA. Hij zinspeelt op een geheel andere reden voor Lammers' ingrijpen: “De Cloe was iemand die niet onvoorwaardelijk achter de vlag van de provincie aanliep.” Zijn D66-collega De Vletter beaamt dat. “Vorig jaar heeft de Almeerse raad met algemene stemmen besloten toe te treden tot het Regionaal Orgaan Amsterdam. De provincie heeft van meet af aan gevraagd of we daar terughoudend in wilden zijn. Lammers is bang dat Almere zich te veel op Amsterdam zal oriënteren en zo de provincie de rug toekeert.”

    • Bas Blokker