Andriessen: geen vraag steun Philips

DEN HAAG, 26 MAART. Minister Andriessen (economische zaken) ontkent het gerucht dat zijn ministerie door Philips is benaderd voor overheidssteun. Andriessen zei dit gisteren in een debat met de Tweede Kamer over het industriebeleid.

In een brief over het industriebeleid in de jaren negentig - die Andriessen een maand geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd - staat dat alleen in “majeure gevallen” met een uitzonderlijk karakter ondernemingen met financiële problemen worden geholpen. Volgens het Kamerlid Rosenmöller (Groen Links) is deze brief “op het lijf gechreven van Philips”.

Het electronicaconcern voldoet aan de normen, erkent Andriessen maar hij “ziet Philips en Hoogovens nog niet komen.” Deze bedrijven hebben een geweldige cash flow (kasstroom, of wel de som van nettowinst en afschrijvingen) en daardoor veel weerstand in moeilijke tijden. Ze zijn anders gestructureerd dan Daf en Fokker, aldus de minister. Ze schrijven zeer veel af en kunnen door het uitstellen van investeringen de financiële ruimte vinden voor reorganisaties, aldus Andriessen.

Op aandringen van Rosenmöller zal Andriessen een brief schrijven aan de Nationale Investeringsbank (NIB). Het Kamerlid drong er bij Andriessen op aan om de voorwaarden waarbij een onderneming een beroep kan doen op de Industriefaciliteit uit te breiden. De onderneming moet bijdragen aan een duurzame onwtikkeling, vindt Rosenmöller. Andriessen vindt ook dit een criterium moet worden bij het toewijzen van geld. De Industriefaciliteit, die binnenkort operationeel wordt, is bestemd voor middelgrote en grote bedrijven die de kern vorm van hoopgwaardige activiteietn op het gebeid van technologie, werkgelegenheid, kennisinfrastructuur en toeleveranciers. De NIB beheert het fonds.

Andriessen zei dat het stimuleren van onderzoek door bedrijven in de vorm van belastingverlichting een goede zaak is, maar “allerminst eenvoudig” is. Vooral het Kamerlid Van Gelder (PvdA) had hierop aangedrongen. De Kamerleden en belastingspecialisten Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) willen dit betrekken in een initiatief-wetsvoorstel om de vermogensbelasting af te schaffen voor zover dat vermogen is gestoken in een eigen onderneming.