Afgetreden bisschop Bär is "ongebroken'

ROTTERDAM, 26 MAART. De afgetreden bisschop Bär van Rotterdam is “ongebroken”. “Als mens en priester maakt hij het goed en komt hij er door heen.” Dat zegt de Rotterdamse vicaris-generaal dr. W.J.M. van Paassen die deze week met zijn collega J.G.M. Zuidgeest een bezoek heeft gebracht aan het Benedictijnerklooster in Chevetogne waar Bär sinds 17 februari verblijft. Over de inhoud van het besprokende wilde Van Paassen geen nadere mededeling doen.

De progressieve Acht-Meibeweging heeft de bisschoppen opgeroepen “met de grootst mogelijke spoed” opening van zaken te geven over de achtergrond van het ontslag van bisschop Bär. Volgens woordvoerder J. Mourits van de bisschoppenconferentie is Bär de enige die volstrekte openheid van zaken kan geven.

De Vereniging van Pastoraal Werkenden in Rotterdam wil van de bisschoppen weten hoe zij beleidsmatig zijn omgaan met de geruchten omtrent de afgetreden bisschop. Kardinaal Simonis zei vorige week zaterdag tijdens een persconferentie dat hij vorig najaar geen onderzoek wilde instellen naar de geruchten omdat degene die hem daarover inlichtte anoniem wilde blijven. Deze week bleek dat legeraalmoezenier H.H.M. Jansen de kardinaal op de hoogte heeft gebracht.

De Rotterdamse bisschop werd op zaterdag 13 maart ontslag verleend door paus Johannes Paulus II. Bär zou psychisch oververmoeidheid zijn en niet langer opgewassen tegen de aanhoudende geruchtenstroom omtrent zijn privé-leven.Sinds het vertrek van Bär wordt gespeculeerd over de rol van kardinaal Simonis. De indruk dat Bär onder druk van Simonis zijn ontslag zou hebben gevraagd heeft de kardinaal “blijkbaar niet voldoende kunnen weerspreken”, aldus Mourits.

Zondag heeft in de kathedrale kerk in Rotterdam een "dienst van verdriet' plaats naar aanleiding van het plotselinge ontslag van Bär. De dienst wordt voorbereid door zes gelovigen, onder wie de vroegere vicaris-generaal van het bisdom, W.M.I. van den Ende, en pastoraal werkster C.M.M. Hoeksel-Van Leeuwen.