Administratiekantoren vóór; Akkoord over fusie Bols en Wessanen

NIEUW VENNEP, 26 MAART. De fusie tussen Bols en Wessanen lijkt beklonken. Ondanks verzet van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), gingen de administratiekantoren van beide bedrijven, die het stemrecht op de aandelen Bols en Wessanen beheren, akkoord met het fusieplan.

Enthousiast waren ze echter niet, de beleggers die gisterochtend aanwezig waren bij de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Bols. Ondanks verwoede pogingen van Bols-bestuursvoorzitter R. Schipper om de voordelen van de fusie tussen Bols en Wessanen duidelijk te maken, bleef de reactie van de beleggers, waarvan het overgrote deel slechts over certificaten zonder stemrecht beschikte, lauw.

Woordvoerder De Vries trachtte Bols-bestuurder Schipper er toe te krijgen om concreet aan te geven waar de synergie tussen het drankenconcern Bols en het voedingsbedrijf Wessanen vandaan moest komen. Schipper kwam daarop wederom met het voorbeeld van de non-alcoholische sportdranken, maar gaf toe dat er bij de bestaande produkten op logistiek terrein bijvoorbeeld weinig kostenvoordelen te behalen zijn. “De jenever zal niet meegaan op de kaaswagen”, aldus Schipper.

VEB-voorzitter De Haze Winkelman hield de verzamelde vergadering van aandeelhouders voor dat hun invloed in de nieuwe onderneming Bols Wessanen “vrijwel nihil” zou zijn als gevolg van de overdaad aan beschermingsconstructies. Hij riep de certificaathouders van Bols op om hun stukken niet aan te bieden, een optie die volgens De Haze Winkelman ook door enkele institutionele beleggers overwogen wordt. Bols-bestuurder L.A. Verhelst zei daarop de afgelopen maanden zelf contact te hebben gehad met de grootaandeelhouders, ING en Amev, waarbij niets van zulke negatieve geluiden is gebleken. De stap van Amev om het 5,5 procents-belang in Bols te verminderen, is volgens Schipper een technische beleidskwestie en heeft niets te maken met de visie van Amev op Bols Wessanen. Op 2 april zal blijken of 90 procent van de certificaten Bols is aangemeld - de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van de fusie. VEB-voorzitter De Haze Winkelman rekende er echter op dat de aanmelding van de stukken de 90 procent niet haalt. Mocht dit het geval zijn, “dan zal Bols de positie waarderen en dienaangaande overleg plegen met Wessanen”, aldus Schipper.

De VEB maakte gisteren ook bezwaar tegen de benoeming van F. van der Stee als president-commissaris van Bols Wessanen. Van der Stee heeft volgens de Vereniging 27 verschillende functies in het bedrijfsleven, waarvan 10 in de raad van commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen. Van zeven van deze raden is hij al voorzitter. Een opiniepeiling in de zaal wees uit dat naast het administratiekantoor slechts enkele aanwezigen de kandidatuur van Van der Stee steunden. Toen het op stemmen aankwam, ging Bols' administratiekantoor, dat het stemrecht op de certificaten beheert, unaniem akkoord met de voordracht. Daarmee was Van der Stee's aanstelling een feit. De nieuwe voorzitter neemt ook plaats in het bestuur van het administratiekantoor van Bols Wessanen.