VN staken poging evacuatie in Bosnië

SARAJEVO, 25 MAART. De pogingen van de VN om een begin te maken met de evacuatie van gewonde moslims uit Srebrenica zijn gisteren op een mislukking uitgelopen als gevolg van sabotage door de Serviërs. De VN hebben de evacuatie voorlopig opgeschort.

Een VN-waarnemer in Srebrenica sprak gisteren van “een schertsvertoning” waarvan de betrokken VN-soldaten het slachtoffer zijn: “Soldaten zijn bereid te vechten en te sterven, maar ze laten zich niet afslachten zonder de kans zich te verdedigen”, zei hij. Een andere waarnemer noemde het optreden van de Serviërs “het uiterste op het gebied van wanstaltig gedrag”.

De poging gewonde moslims te evacueren uit de door de Serviërs belegerde enclave was het resultaat van een akkoord met de Serviërs. Zij stemden in met de evacuatie, op voorwaarde dat de VN Servische burgers uit de moslim-stad Tuzla zouden evacueren. De Serviërs gaven ook hun fiat aan een bestand in Srebrenica voor de duur van de evacuatie.

De operatie werd gisteren echter vanaf het begin door de Serviërs gesaboteerd. De Franse VN-helikopters die vanuit Tuzla via Zvornik (waar ze door de Serviërs zouden worden geïnspecteerd) naar Srebrenica zouden vliegen, werden al bij hun vertrek uit Tuzla onder vuur genomen door Servische artillerie. Na de inspectie in Zvornik kregen ze urenlang geen toestemming naar Srebrenica door te vliegen. En toen ze daar eenmaal waren, openden de Serviërs vanuit de bergen rond Srebrenica het vuur op de stad.

De Franse helikopters slaagden er niettemin in 21 gewonde moslims uit Srebrenica te evacueren. Bij een Servisch bombardement op de stad vóór de aankomst van de Franse helikopters kwamen twee moslims om het leven en vielen er vier gewonden. Direct na het vertrek van de Franse toestellen viel bij een nieuw Servisch bombardement een dode. Twee Canadese VN-soldaten werden gewond, van wie een zeer ernstig. Toen kort daarop Britse helikopters verschenen om deze gewonden weg te brengen, werden ze door de Serviërs beschoten.

Ondanks die Servische obstructie hebben de VN gisteren al een begin gemaakt met de evacuatie van Serviërs uit Tuzla; gisteren werden 46 leden van de Servische minderheid naar Servisch-Bosnisch gebied overgebracht. De Franse bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië, generaal Morillon, wilde vandaag in Belgrado de Servische president Milosevic om hulp vragen bij het bereiken van een wapenstilstand in Bosnië; hij werd echter in Bosnië door de Serviërs tegengehouden. (Reuter, AFP, AP)