Vervroegd dividend Elsevier

Uitgeverij Elsevier heeft in verband met een Britse wijziging van de belastingwetgeving de uitkering van dividend over 1992 vervroegd. Elsevier stelt per 5 april een tussentijds dividend van 2,61 gulden betaalbaar. Over het voorgaande jaar werd 2,25 gulden betaald.