Vermogen "groene' Triodos Bank omhoog

ZEIST, 25 MAART. De Triodosbank, een instelling die op antroposofische grondslag werkt en "groen' hoog in het vaandel heeft staan, is vorig jaar verder gegroeid. Het eigen vermogen verdubbelde bijna van 7,3 miljoen tot 13,3 miljoen gulden.

Daarmee voldoet de bank ruimschoots aan de nieuwe norm van de Europese Gemeenschap dat zelfstandige banken een eigen vermogen moeten hebben van minstens 11 miljoen. Het balanstotaal ging van 125 miljoen naar 136,6 miljoen gulden.

De bank boekte een nettowinst van 333.000 gulden tegen 309.000 over 1991. Het dividend wordt gehandhaafd op drie procent.

Triodos maakt melding van een groei in de belangstelling voor “groen” sparen en beleggen. De kredietverlening nam met 12 procent toe van 75,8 miljoen tot 85,1 miljoen gulden en het bedrag aan ingelegde gelden steeg van 108,3 miljoen tot 113 miljoen gulden.

Kredieten werden verstrekt voor projecten op het gebied van windenergie en de biologische landbouw. Er werden voorbereidingen getroffen voor windparken bij de Roggenplaat bij de Oosterscheldedam en bij Perkpoldershaven in Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens de Triodosbank lijkt "het milieu" te worden verdrongen door het vraagstuk van de migratie. Het optrekken van het IJzeren Gordijn heeft bevolkingsgroepen in beweging gezet. Velen zoeken naar een beter bestaan buiten hun eigen land. De bank verwacht de komende jaar een toeneming van het aantal kredietaanvragen van immigranten en zal proberen daar op passende wijze op in te spelen.

Het is de bedoeling van de Triodosbank haar eigen vermogen de komende jaren verder uit te breiden. Naar verwachting zullen ook de spaargelden en de kredietverlening verder groeien. Ondanks de aanloopkosten voor het halverwege dit jaar in Gent (België) te openen bijkantoor zal het resultaat naar het zich laat aanzien verder stijgen.