VastNed wil met emissie 100 mln gulden aantrekken

AMSTERDAM, 25 MAART. VastNed wil door de uitgifte van 1,3 miljoen nieuwe aandelen bijna 100 miljoen gulden aantrekken. De opbrengst van de aandelenemissie wil de vastgoedbeleggingsmaatschappij deels gebruiken om leningen af te lossen en deels om nieuwe winkelpanden in Nederland te kopen. Dit heeft VastNed vanmorgen bekendgemaakt.

Door de claimemissie wordt het aantal uitstaande aandelen met een derde uitgebreid tot 4,7 miljoen stuks. Bestaande aandeelhouders, zo'n 75 Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, krijgen voorkeursrecht (claim) in de verhouding van één nieuw aandeel per drie stukken die zij reeds in bezit hebben. De uitgiftekoers bedraagt 88,50 gulden.

Het eigen vermogen van VastNed zal na de claimemissie 468 miljoen gulden bedragen. “Zeventig van de honderd miljoen zullen we gebruiken om kort lopende schulden af te lossen”, aldus algemeen directeur drs K. Streefkerk bij de presentatie van het jaarverslag over 1992. De onroerend-goedportefeuille ter waarde van 444 miljoen gulden is op dit moment voor 15,5 procent gefinancierd met vreemd vermogen. Voor de overige dertig miljoen gulden wil VastNed winkelpanden in Nederland kopen.

“Ik verwacht dat we eind dit jaar weer circa 30 miljoen gulden van de bank hebben geleend, zodat we in totaal voor circa 60 miljoen gulden aan panden kunnen kopen”, zei Streefkerk. Hij verwacht dat de waarde van de portefeuille eind 1993 circa een half miljard zal bedragen.

Streefkerk rekent erop dat de waarde van de beleggingen midden 1995 circa 750 miljoen gulden zal bedragen, waarbij niet meer dan 25 procent met vreemd vermogen zal zijn gefinancierd. Hij acht deze omvang noodzakelijk om “een nog duidelijker gesprekpartner” voor grootwinkelbedrijven en ketens van speciaalzaken te worden. Zestig procent van de huurders bestaat uit deze categorie. Volgens Streefkerk komen alle Nederlandse winkelketens en grootwinkelbedrijven voor in het klantenbestand van VastNed.

Het beursgenoteerde VastNed heeft een onroerend-goedportefeuille ter grootte van 444 miljoen gulden.