Van Besouw lijdt 6 mln gulden verlies

Het tapijt- en kunststoffenbedrijf Van Besouw uit Goirle heeft over het afgelopen jaar een verlies geboekt van 5,9 miljoen gulden. Over 1991 was er nog een winst van 2,3 miljoen. De omzet zakte terug van 67,3 tot 60,3 miljoen gulden.

Op produktvernieuwing is gezien de economische onzekerheid 2 miljoen gulden extra afgeschreven, waardoor de totale afschrijvingen van 3,2 miljoen over 1991 tot 7,3 miljoen gulden over 1992 stegen. De kasstroom (resultaat plus afschrijvingen) daalde van 5,5 tot 1,4 miljoen gulden. Het investeringsplan van vier jaar is voltooid zodat de kapitaalsuitgaven verleden jaar verminderden van 19,3 tot 10,5 miljoen gulden.

Voor 1993 verwacht Besouw een toeneming van de afzet van kunststofprodukten en handhaving van de marktpositie voor tapijt, al vindt de onderneming het gezien de onzekere marktsituatie moeilijk een taxatie te geven van de afzet van tapijtprodukten.

Door vermindering van de personseelssterkte zullen de loonkosten dalen. Reorganisatie van de tapijtsector heeft inmiddels geleid tot het verdwijnen van 30 arbeidsplaatsen, welk aantal in de loop van het jaar door natuurlijk verloop zal stijgen tot boven de 50. Desondanks wordt de produktiecapaciteit niet aangetast.

De aandeelhoudersvergadering is op 7 mei, het jaarverslag verschijnt op 21 april.