Vakbonden en Spoorwegen sluiten CAO af

ROTTERDAM, 25 MAART. De vakbonden en de Nederlandse Spoorwegen hebben vannacht overeenstemming bereikt over een eenjarige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Ook kwamen de bonden en de NS tot een akkoord over het sociaal plan dat de verdwijning van 3.500 arbeidsplaatsen moet begeleiden. Eerder bereikten de vakbonden al overeenstemming over compensatie voor de verlaagde WAO-uitkeringen. Alle 28.000 werknemers zijn verplicht deel te nemen aan de herverzekering van de verlaagde WAO-uitkeringen. Het WAO-gat wordt gedicht via een verzekering bij het Spoorwegpensioenfonds, dat per 1 januari van het volgend jaar zelfstandig wordt.

Opvallend is dat de bonden zelf een financiële koppeling tussen de CAO en het sociaal plan hebben gelegd. Eerder verklaarden ze beide zaken gescheiden te willen behandelen. Het sociaal plan is opgesteld voor de reorganisatie "Sporen naar '96'. Met deze reorganisatie willen de Spoorwegen, die binnen afzienbare termijn worden verzelfstandigd, tot een hogere efficiency en een betere dienstverlening komen.

In de nieuwe CAO is afgesproken dat de NS'ers in totaal een loonsverhoging van 2,5 procent krijgen. Daarvan wordt echter een gedeelte (0,4 procent) aangewend voor verbetering van het sociaal plan. Een ander deel (0,6 procent) gebruiken de werknemers voor reparatie van het zogeheten WAO-gat.

De NS hadden enkele weken geleden een eindbod voor het sociaal plan op tafel gelegd, toen bleek dat twee van de drie spoorwegbonden een garantie eisten dat de NS niemand zouden ontslaan. De NS weigerden zo'n garantie af te geven. De categorale spoorwegbond FSV en de Vervoersbond CNV zagen gisteren van hun eis af. Afgesproken is dat "overtollige' werknemers gedurende drie jaar worden begeleid bij hun zoektocht naar ander werk. Dit kan binnen en buiten de NS zijn. Wie na deze periode geen andere baan heeft gevonden, kan worden ontslagen.

Ook hebben beide partijen afgesproken de wachtgeldregelingen te verbeteren. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen in het eerste jaar 80 procent van het laatstverdiende loon. Eerder boden de NS 75 procent. De NS gingen akkoord met de verbetering in het sociaal plan, omdat de onderneming wilde dat alle bonden zich achter de reorganisatie schaarden. De vakbonden zullen het akkoord met een positief advies aan hun leden voorleggen.