Ruim 2.100 ontslagen bij Fokker

ROTTERDAM, 25 MAART. Vliegtuigfabriek Fokker zal dit jaar 2.118 arbeidsplaatsen schrappen. Voor 1.789 werknemers zal gedwongen ontslag worden aangevraagd. Dit heeft Fokker vanmorgen meegedeeld. Bij het bedrijf werken nu nog 12.500 mensen. De ontslagen zijn volgens Fokker nodig door de verlaging van de jaarproduktie van de Fokker 100 van 59 naar 40 en van de jaarproduktie van de Fokker 50 van 27 naar 20 toestellen. Al geruime tijd leefde onder de vakbonden de vrees voor massa-ontslag.

Bij de vliegtuigproduktie op Schiphol vallen 810 gedwongen ontslagen, op het hoofdkantoor in Amsterdam moeten 170 mensen weg. Bij de vestiging Drechtsteden vervallen 459 arbeidsplaatsen, bij Fokker in Woensdrecht 127 en 223 banen worden geschrapt op Ypenburg.

De kostenverlaging die Fokker met de ontslagen hoopt te realiseren, is door de onderneming geraamd op 270 miljoen gulden op jaarbasis, waarvan 200 miljoen aan loonkosten.

Fokker heeft aan de vakbonden voorgesteld geen incidentele loonsverhogingen te geven en de in de bedrijfstak-CAO nog vast te stellen loonstijging voor 1993 en 1994 te laten vervallen. Fokker wil verder dat het personeel meebetaalt aan een sociaal plan voor de overtollige werknemers.