PvdA tevreden met CAO in de bouw

ROTTERDAM, 25 MAART. De vakcentrales FNV en CNV hebben verheugd gereageerd op het CAO-akkoord dat gisteren in de bouwnijverheid is afgesloten. Wel spreken beide centrales hun teleurstelling uit over het uitblijven van goede afspraken over werkgelegenheid.

Gisteren kwamen de vakbonden en de werkgeversvereniging AVBB tot overeenstemming over collectieve reparatie van het zogeheten WAO-gat. Beide partijen hebben afgesproken de ingreep van het kabinet in de WAO-uitkeringen volledig te herstellen. Alle WAO-uitkeringen in de bouw worden aangevuld tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Ondernemers zijn verplicht een dergelijke regeling aan te bieden, werknemers moeten ervan gebruik maken.

Op het gebied van werkgelegenheid hebben de bouwbonden en het AVBB afgesproken de komende twee jaar 500 mensen in dienst te nemen. De vakcentrales vinden dit te weinig. “Het regelen van de WAO is ten koste gegaan van de werkgelegenheid”, meent CAO-coördinator C. van der Knaap van het CNV.

Nog in november sloten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties een centraal akkoord, waarin uitbreiding van de werkgelegenheid voorrang genoot. In ruil gingen de vakcentrales akkoord met loonmatiging en het uitstellen van de CAO-onderhandelingen met twee maanden. Van der Knaap: “Die adempauze heeft het kabinet gebruikt om hard in te zetten op de WAO. Dat we nu niet tot betere afspraken over de werkgelegenheid komen, wijt ik daarom aan het kabinet.”

PvdA-woordvoerder Leijnse toonde zich vanochtend “tevreden” over de reparatie van het WAO-gat in de bouw. “Het gaat ons er niet om de feitelijke uitkeringen te verlagen, maar we willen een andere verdeling van de verantwoordelijkheid.”

Minister De Vries van Sociale Zaken heeft gezegd het akkoord eerst te willen bestuderen. Eerder dreigde de minister de CAO's, waarin een collectieve aanvullingsregeling voor een bedrijfstak is opgenomen, niet algemeen verbindend te verklaren. Als deze verklaring uitblijft, zouden bedrijven die niet bij de werkgeversvereniging AVBB zijn aangesloten, niet gehouden zijn aan de CAO.

In de metaalindustrie zien de vakbonden het akkoord in de bouw als een steun in de rug. In deze sector wordt al tien dagen gestaakt tegen het uitblijven van een CAO en reparatie van het WAO-gat. Een woordvoerder van de werkgeversvereniging FME noemde de collectieve regeling “onbegrijpelijk”. “De overeenstemming in de bouw doet onze zaak geen goed”, aldus de woordvoerder. De FME ontkent dat ze nu in een gesoleerde positie komt. De centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW wilden vanochtend geen commentaar geven op de bouw-CAO.