POLEMOLOGIE

Ik heb er geen behoefte aan met J.L. Heldring in discussie te treden over zijn opinies over prof.mr. B.V.A. Röling, de polemologie en mijzelf ("Onder Professoren II' in NRC Handelsblad van 19 maart), maar de lezers hebben recht op juiste feiten.

Heldring schrijft dat ik gepromoveerd ben “op een verslag van een simulatie-experiment”. Dat is onjuist. Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van politieke opvattingen op politieke besluitvorming in crisissituaties. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksinstrumenten, waaronder een pacifisme-militarisme attitudeschaal, en een simulatiemodel van internationale betrekkingen.

Heldring schrijft “dat hij (Tromp) trouwens in die jaren (1980-1987) ook weinig meer wetenschappelijk werk geleverd heeft dan een paar artikelen in de pers”. Onjuist. Kranteartikelen zijn geen wetenschappelijke publikaties. Het jaarverslag van de universiteit vermeldt echter onder mijn naam sinds 1980 meer dan veertig voornamelijk in het Engels gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, twee boeken, de eindredactie van zeven andere boeken en de (afgeronde) begeleiding van zes dissertaties.

Heldring schrijft dat ik een leerstoel heb aangeboden gekregen “in een vak dat geheel nieuw voor hem is”, namelijk "environmental security', en citeert daarbij Het Parool van 10 februari. Met Het Parool heb ik nooit gesproken, en wat mij in de mond wordt gelegd heb ik nooit gezegd. Dat kan ook niet, want het is onjuist. Mijn leeropdracht is niet "environmental security', maar is gewijzigd in “Internationale Veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder internationale milieuconflicten”. Dat is hetzelfde vakgebied als dat van de polemologie, dat door Röling al werd onderverdeeld in "military security', "economic security' en "environmental security'.

    • Prof.Dr. H.W. Tromp